"Průzkumem bylo zjištěno, že požárem je zasažena motorová část osobního automobilu a požár se začíná šířit do vnitřního prostoru automobilu. Tomuto šíření bylo však rychlým hasebním zásahem zamezeno. Při požáru bylo sálavým teplem poškozeno i poblíž zaparkované vozidlo. Konečná likvidace požáru trvala cca 40 minut," informoval vyšetřovatel hasičů Pavel Šušola s tím, že škoda byla odhadnuta na 100 000 Kč a uchráněné hodnoty na 30 000Kč.

Příčina vzniku požáru byla došetřována ještě v dopoledních hodinách a jako nejpravděpodobnější příčina je uvedena technická závada na elektroinstalaci vozidla.