Osvědčení k provozování průvodcovské činnosti jsem získala již v roce 1992 u Institutu obchodní výchovy. V současné době funguje několik vzdělávacích zařízeních a škol, které nabízí kurzy pro profesionály v cestovním ruchu. Tyto kurzy obsahují přednášky z historie, umělecké historie, geografie, psychologie, techniky a metodiky cestovního ruchu, instruktáže a také praktickou výuku.

close Lidé odvedle Jitka Štěpánová 24. 5. 2019 info Zdroj: Deník / Šárka Spáčilová zoom_in

Původně vznikly prohlídky historických památek v Březnici jako doplněk ke kovářským kurzům, které organizuje Roman Pausch v obci Bubovice. Často s účastníky kurzů přijíždí také doprovod, který tam nemá žádnou svou vlastní aktivitu. Připojit se mohou i běžní návštěvníci, na prohlídky odcházíme každou sobotu ve 13 hodin z parkoviště u restaurace "Na Špejcharu", stačí si prohlídku předem zarezervovat.

close Lidé odvedle Jitka Štěpánová 24. 5. 2019 info Zdroj: Deník / Šárka Spáčilová zoom_in

Komentovaná prohlídka Březnice trvá 2,5 hodiny, během kterých návštěvníky seznámíme nejen s historií, ale i se současností města. Hovoříme o architektonických památkách a skvostech, o významných březnických rodácích a osobnostech, o kulturním a společenském dění ve městě Březnice. Nedílnou součástí našich prohlídek je také návštěva židovského ghetta Lokšany.

close Lidé odvedle Jitka Štěpánová 24. 5. 2019 info Zdroj: Deník / Šárka Spáčilová zoom_in

Jako členka Březnického a rožmitálského divadelního spolku jsem duší spíše komediant. Mně osobně se velmi líbí stálá výstava s názvem "Loutkářství na Březnicku", která je věnována památce Arnoštce Kopecké, vnučce jednoho z nejznámějších loutkářů, Matěje Kopeckého. V rámci prohlídky můžete zhlédnout i krátký loutkový film "Johannes doktor Faust" z roku 1958, který režíroval Emil Radok za asistence Jana Švankmajera.

close Lidé odvedle Jitka Štěpánová 24. 5. 2019 info Zdroj: Deník / Šárka Spáčilová zoom_in