Výstava připomíná život a dílo rožmitálského lesmistra a vynálezce Karla Daniela Gangloffa, který je jednou z nejvýznamnějších osobností 19. století spojených s Podbrdskem. Výstava Podbrdského muzea Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés si klade za cíl představit široké veřejnosti v co největší šíři osobnost Karla Daniela Gangloffa – jeho život, působení jako lesmistra a vynálezce, zhodnotit jeho přínos pro současnost.

Působení Gangloffa jako lesmistra je dodnes výrazně patrné v našich lesích. Téma péče o lesy je v současné době velmi aktuální. Méně je však známý jeho odkaz coby vynálezce, který se zabýval jak vynalézáním měřických přístrojů pro geodézii a dendrometrii, tak strojů na zpracování dřeva. Svým komplexním přístupem hospodáře a lesního i strojního odborníka je Karel Daniel Gangloff inspirativní osobností, jejíž odkaz je stále aktuální.

Výstava v Podbrdském muzeu je přístupná vždy od úterý do neděle v době 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin.