Každý panel výstavy je věnován jednomu tématu, např. pramenům judaismu, židovskému kalendáři, či oslavě šabatu. Nechybí ani vysvětlující text a téměř dvacet vyobrazení nejzajímavějších kultových předmětů, rukopisů a památek převážně ze sbírek Židovského muzea vztahujících se k danému tématu. Výstava trvá o 1. září do 29. října 2019 a lze ji navštívit kdykoliv za cenu běžného vstupného.