více >>

Naučná stezka ke hradu Zvěřinci

Naučná stezka vede z osady Zadní Boudy u Martinic ke zřícenině středověkého hradu Zvěřinec založeného roku 1362. Hrad měli v držení páni ze Zvěřinic do poloviny patnáctého století, zanikl v obdobích husitských válek. Stále ještě jsou vidět nízké zbytky zdí v lesním porostu.

Informační tabule seznamují turisty s pověstmi o hradu, jeho historií a s pobytem básníka a prozaika Karla Hynka Máchy, jehož předkové pocházeli z našeho kraje, trávil zde prázdniny u strýce z Měšetic. Na zřícenině můžete nalézt i pamětní desku odkazující na slavného básníka. Stezka vede po lesních cestách a je celoročně přístupná.

Martinice, Jesenice
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ