close František Dvořák z Dlouhé Lhoty u Příbrami padl spolu s četníkem Vojtěchem Bolinou a Josefem Rozšafným na křižovatce Skalka – Dubenec dne 6. 5. 1945. Patřil k prvním obětem před bitvou u Slivice. zoom_in

František Dvořák z Dlouhé Lhoty u Příbrami padl spolu s četníkem Vojtěchem Bolinou a Josefem Rozšafným na křižovatce Skalka – Dubenec dne 6. 5. 1945. Patřil k prvním obětem před bitvou u Slivice.

close Jednou z prvních obětí před bitvou u Slivice byl vrchní četnický strážmistr Vojtěch Bolina, velitel četnické stanice v Dlouhé Lhotě u Příbrami, usmrcený dávkou z kulometu příslušníků SS na křižovatce u Skalky dne 6. 5. 1945… zoom_in

Jednou z prvních obětí před bitvou u Slivice byl vrchní četnický strážmistr Vojtěch Bolina, velitel četnické stanice v Dlouhé Lhotě u Příbrami, usmrcený dávkou z kulometu příslušníků SS na křižovatce u Skalky dne 6. 5. 1945. Spolu s ním tam esesáci zabili ještě Josefa Rozšafného a Františka Dvořáka.

close Skupina příbramských partyzánů, kteří se zúčastnili 11. 5. 1945 bitvy u Slivice. zoom_in

Skupina příbramských partyzánů, kteří se zúčastnili 11. 5. 1945 bitvy u Slivice. Na snímku v lese u Hájů v místě zvaném U Divadla jsou zachyceni bratři Kšandové – Marcel a Milan (stojící 1. a 2. vlevo), Jaromír Kšanda (4. zprava) a také Petr Šedivý (3. zprava), Karel Marek (sedící 2. zleva) a další.

close Bojů u Slivice se v řadách příbramské revoluční gardy a zdejších partyzánů zúčastnili Miloslav Suchopár, Miloslav Čermák a Emanuel Marek (na snímku zprava). Fotografie vznikla 8. 5. 1945 na školním dvoře Měšťanské školy Na Příkopech v Příbrami. zoom_in

Bojů u Slivice se v řadách příbramské revoluční gardy a zdejších partyzánů zúčastnili Miloslav Suchopár, Miloslav Čermák a Emanuel Marek (na snímku zprava). Fotografie vznikla 8. 5. 1945 na školním dvoře Měšťanské školy Na Příkopech v Příbrami, kde byla v době Květnové revoluce kasárna partyzánů a členů revoluční gardy.

Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram

Zveřejněné dobové snímky jsou součástí expozice nové výstavy Hornického muzea Příbram v areálu dolu Vojtěch na Březových Horách od 5. května do 1. listopadu. Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války v Evropě.
Autor scénáře: PaedDr. Josef Velfl
Autor výtvarného návrhu: Ing. Jaromír Kabíček
Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné a otevírací doba.