„Předpokládám, že vystavím deset až dvanáct kreseb, víc se tam prostě nevejde. Je to dáno počtem panelů. Nicméně jako bonus ještě vystavím jeden obraz většího formátu. Kritéria pro výběr kreseb jsou dána předem charakterem místa, ve kterém se galerie nachází. Ale o nějakém velkém výběru nemůže být řeč,“ přiznal Ivan Bukovský.

Ten totiž nepovažuje kresbu za studijní přípravu pro obrazy, ale za svébytný umělecký projev s vlastními zákonitostmi. Takže jich zase tolik nemá.

Vernisáž od 16 hodin bude součástí znovuotevření nově instalované expozice Nekonečného plátna. „Chtěl jsem, aby se mnou vystavoval i Luboš Pešek (už kvůli tomu, že je to naše společné „dítě“). Mám ho však omluvit, protože se z různých důvodů, které nechci uvádět, nemůže zúčastnit,“ poznamenal výtvarník Bukovský.

Tento člen prestižního spolku Mánes a spoluautor známého projektu Orbis Pictus: Europa, v jehož rámci se prezentoval v mnoha evropských zemích, má v Příbrami ateliér a trvale žije v nedalekém Podlesí. Svá díla představil na desítkách samostatných výstav v Čechách i v zahraničí (Rakousko, Nizozemí, Rusko, Polsko, Francie, Německo, Bulharsko, Itálie), kolektivně vystavoval se skupinami 12/15 a Lipany.

Pražský rodák Ivan Bukovský v letech 1964 až 68 studoval na Střední odborné škole výtvarné, později na pražské Akademii výtvarných umění. Tu absolvoval v roce 1976. V letech 1984 až 90 spolupracoval s Krátkým filmem, od září 1996 do června 2003 učil na Střední a vyšší odborné škole ve Štětí Dějiny výtvarné kultury a Grafický a obalový design.

Jak bylo výše zmíněno, stál v roce 2006 s Lubošem Peškem u vzniku Galerie OPE. „Upřímně řečeno, kdyby si tuto galerii nevzalo pod svá ochranná křídla hornické muzeum, potažmo Památník Vojna, asi by to s ní moc dobře nedopadlo,“ poznamenal malíř.

Ten je s výstavami v této galerii spokojený, vynikající byla podle něj například výstava tří slovenských umělců Ludmily Karáskové, Jána Hlavatého a Milana Lukáče nebo Venduly a Petra Císařovských. „Dobře také funguje spolupráce s Galerií Artem z Bratislavy, od níž jsme představili celkem tři mezinárodní projekty. A snad se nám podaří ještě něco kvalitního vystavit i v budoucnu,“ uzavřel Ivan Bukovský.

Karel Souček