Na náměstí byly stánky, kde si návštěvníci mohli zakoupit nejen různé výrobky od řemeslníků, ale také ochutnat typická staročeská jídla. Program začal dopoledne, ale nejvíce lidí přišlo na odpolední královský průvod, který vyšel ze zámku na náměstí. Program pak pokračoval až do pozdních nočních hodin. Letošní Den s českou královnou byl spojený s oslavami 150. výročí vzniku ochotnického spolku.