„Ze skromného záměru vytvořit místo pro setkávání rodičů s dětmi jsme postupně "vyrostli" ve fungující neziskovou organizaci, která nabízí alternativu maminkám, tatínkům a prarodičům s malými dětmi z Dobříše a okolí. Kromě toho aktivně ovlivňuje komunitní život města i regionu,“ uvedla koordinátorka centra Petra Štěpová.

Nadstavbou běžné činnosti mateřského centra je každoroční benefiční akce zaměřená na pomoc potřebným. Letos to byl říjnový Irský večer, který na dofinancování výstavby a vybavení Azylového domu sv. Ludmily přinesl více než 142 tisíc korun.
Dobříšek funguje i díky dobré spolupráci s dobříšskou radnicí.

„Poslední tři roky tady na Dobříši zažíváme něco jako zlatý věk spolupráce a snad k této atmosféře pomohlo i mateřské centrum. Sešli se prostě ti správní lidé v tu správnou chvíli. Máme štěstí, že žijeme ve městě, které v roce 2008 zvítězilo ve své kategorii v celostátní soutěži Obec přátelská rodině. Nebo možná Dobříš má štěstí, že má nadšené dobrovolníky v neziskovkách?,“ poznamenala se smíchem Petra Štěpová.

V sobotu pogratuluje centru i Divadlo ŠUS, které přiveze představení Čtyři pohádky. Jedná se o čtyři klasické veršované pohádky Františka Hrubína, konkrétně Kuřátko v obilí, Otesánek, O veliké řepě a Zvířátka a loupežníci, v netradičním zpracování. Každá pohádka je hrána jinou loutkohereckou technikou a některé verše jsou i zhudebněny. Také hudební předěly tvoří snadno zapamatovatelná píseň na Hrubínův text, doprovod obstará kytara.

V příštím roce čeká mateřské centrum nutná investiční akce. Je třeba vyměnit Archu, hlavní herní prvek hřiště, které bylo vybudováno před pěti lety. „Momentálně vyřizujeme povolení k veřejné sbírce a v prosinci s tímto nutným záměrem seznámíme veřejnost a požádáme ji o pomoc. Jinak chceme samozřejmě zůstat tím centrem, které stále nabízí všechno, co si od takového místa slibují zejména maminky na rodičovské dovolené,“ zdůraznila koordinátorka.

Karel Souček