8 hlav šílenství, jak zní název snímku, v osmi odlišně pojatých kapitolách představuje strhující příběh výjimečně nadané umělkyně, která v době stalinismu strávila v táborech sovětského gulagu 22 let. "Pro svůj počin si režisérka Marta Nováková vybrala prostředí Památníku Vojna, autenticky dochovaného vězeňského areálu, který je svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce z let 1947–1949, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami Vojna č. 1 a Vojna č. 2, sloužil v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu," připomíná Stanislava Moravcová z Hornického muzea Příbram.

V současnosti je Památník Vojna pobočkou Hornického muzea Příbram. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví. Součástí areálu je rovněž funkční důlní železnice, geopark a Galerie Orbis pictus: Europa, v níž svá díla prezentují současní výtvarní umělci z ČR i ze zahraničí. Do konce října je otevřeno od úterý do neděle, a to od 9 do 17 hodin.