Určitě k tomuto titulu přispěla před osmnácti lety i jeho jedinečná zakázka pro pražskou Kampu. Na Čertovce se točí jeho obří mlýnské kolo. V současné době vyrábí nové, které jej vystřídá. „Kolo je kaput. Nové o průměru skruží pět a půl metru máme z poloviny hotové. Z toho vystupují lopatky, takže celkový průměr kola je 7,2 metru," uvedl. Počítá, že dílo dokončí v polovině září. „Je samozřejmě z dubu," dodal sekerník. Vysvětlil, že první jeho obří výrobek pro Čertovku utrpěl asi před třemi lety, kdy se na Vltavě dělala protipovodňová opatření. „Když se stavěla na Kampě protipovodňová vrata, kolo bylo na suchu a dřevo tím, jak zůstalo celé léto bez vody, se rozeschlo. To byl začátek konce," vysvětlil. Marie Břeňová