Už jste svá díla v Příbrami někdy představil?

V Příbrami jsem doposud nevystavoval. Kraj kolem vašeho města však znám. Jezdívali jsme často tím směrem k babičce do jížních Čech. Jako malý kluk jsem žil v Praze 5 na Zbraslavi, a tak jsme sedli do auta a po strakonické se vydali směrem na jih.

Znáte z té doby i Příbram?

Když mi bylo asi 16 let, podnikl jsem několik dlouhých etap na kole. Jedna z nich vedla právě až do Příbrami. Vzal jsem si s sebou malý batoh, svačinu, pití a skycák. Vyjel jsem brzy ráno, všude byla mlha. Cesta mi ubíhala rychle. Projel jsem kolem vysílače Cukrák, a potom mířil stále na jih. Dodnes vidím zvlněné kopce Brd a všechny ty vesničky, které jsem projel. Vzpomínám, že jsem měl velkou krizi před Dobříší. Myslel jsem, že to vzdám, ale do cíle jsem nakonec dorazil. Vrátil jsem se tenkrát domů pozdě večer a slavnostně hlásil, že jsem dojel až do Příbrami.

Vy také v Příbrami žijete.

Ano, ale v jiné. Příbram, ve které žiji, je malá vesnice na severu Čech v bývalých Sudetech.
Německy se obec jmenovala Biebesdorf a po válce jí přejmenovali. Koncem 19. století se zde těžilo hnědé uhlí, přímo vedle našeho domu vede pod zemí dlouhá šachta až na Bukovou horu.

Nyní k vaší výstavě. Podle jakých kritérií jste na ni vybíral díla?

Vybírali jsme společně s galeristkou Hanou Ročňákovou. Výstava v sobě nese čtyři základní příběhy - Profesor Frankenstein, Smutný rybář, Baryk a Navarana. Volili jsme záměrně velký formát obrazů, protože prostor galerie je poměrně rozsáhlý a má vysoké stropy.

Jakými výtvarnými technikami obrazy vznikly?

Obrazy jsou malovány olejem. Liší se od sebe barevností a tématem. Podle toho, v jakém časovém období vznikaly. Obrazy z cyklu Profesor Frankenstein jsou velmi barevné, Navarana je zase monochromní. Malba se mění s časem a proměnou osobnosti malíře. Než se mi narodily děti, maloval jsem trochu smutné obrazy. S dětmi se proměnila témata, která jsem vyhledával. Začal jsem malovat Madony nebo velké téma rodiny.

Jaké další výstavy chystáte?

V říjnu otvírám výstavu v České Lípě v ambitu Vlastivědného muzea. V listopadu pak v Galerii České pojišťovny v Praze.

Karel Souček