Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně, na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví a přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců významné části národního kulturního dědictví. Gloria musaealis má tři soutěžní kategorie, Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Podbrdské muzeum převzalo v Panteonu Národního muzea zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku. Více informací najdete na webu muzea: www. podbrdskemuzeum.cz.