Autorka se narodila v Benešově a zemřela v Praze – právě Příbramsko ale bylo regionem, který si zamilovala. Proslavila se nejen jako malířka, jejíž portréty byly žádané v předních rodinách dobové společnosti (a známé jsou rovněž její obrazy květin či výjevů z cest), ale také jako pedagožka. Její jmenování profesorkou kreslení na Vyšší dívčí škole v Praze v roce 1899 se stalo významnou událostí; byla první ženou, která získala ministerské povolení vyučovat kreslení na středních školách.

Sequensová téměř po 40 let trávila letní prázdniny v Dobré Vodě u Březnice, odkud podnikala výlety až na Makovou, do Bohutína nebo k Lázskému rybníku. „Díky unikátní kolekci fotografií z let 1895–1939 a dochovaným malířčiným vzpomínkám návštěvníky čeká nenáročné putování krajinou a časem, cesta po středočeském jihozápadě začátku 20. století,“ konstatovala Moravcová.

Upozorňuje dále, že program se 30korunovým vstupným se uskuteční v kulturně vzdělávacím centru v areálu dolu Anna na Březových Horách.