„V průběhu celého dne si návštěvníci kromě běžných prohlídek mohou projít zábavně naučnou stezku – a v odpoledních a večerních hodinách je čekají speciální prohlídky: komentovaná prohlídka výstavy s její autorkou a dále dobrodružné prohlídky podzemí pro rodiny s dětmi,“ vyzdvihla návštěvnické mimořádnosti programová pracovnice muzea Stanislava Moravcová.

Lze se na ně těšit s předstihem, ale také je někdy třeba návštěvu už dopředu naplánovat. To se týká právě speciálních večerních prohlídek podzemí, kam se rodiny s dětmi od šesti let budou moci vydávat od 18.30 do 21.30. Děti čeká napínavá cesta, při níž budou pátrat po tajemství starých dolů a luštit záhadné zprávy z minulosti. Jen přijít ve správný čas ale nestačí. „Nutná je předchozí telefonická rezervace na čísle 318 630 149,“ upozornila Moravcová.

Součástí sobotního doprovodného programu bude i zábavně naučná stezka spojující Ševčinský, Vojtěšský a Anenský důl. „Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavostí o hornických památkách. V areálech všech tří dolů budou k dispozici také texty a fotografie přibližující proměny památkových objektů v průběhu času,“ upřesnila Moravcová, co příchozí čeká.

Zapáleni pro zápalky

Upozorňuje ale i na něco, co bude v muzeu možné zažít zcela neobvykle: chystá se komentovaná prohlídka nové výstavy s názvem Zapáleni pro zápalky. Ta od středy 13. září představuje nálepky na sirky z let 1950–1989, přičemž ani zde hornická souvislost nechybí: jsou ze sbírky báňského inženýra Františka Krpaty a objevují se i havířská témata. Třeba dobové sdělení, že nejlepší chlapci jdou do dolů a hutí, nebo upozornění na oslavy 750 let hornictví v Příbrami (což by mělo odkazovat k roku 1966, kdy město slavilo výročí založení); i pro horníky pak mohlo být aktuální třeba varování, že s alkoholem se řídit nesmí: V krvi důkaz, ztratíš průkaz.

„Nálepky neotřelou a mnohdy humornou formou hovoří o době svého vzniku – a reflektují množství témat jako je sport, kultura, práce, významná výročí, zdravověda nebo ekologie; chybět nemůže ani hornictví a další průmysl v Příbrami,“ potvrzuje Moravcová. Zde se jedná třeba o upozornění znějící stručně a jasně: Hamiro Příbram – kvalitní panenky.

„Komentovaná prohlídka výstavy se koná v sobotu od 17 hodin na dole Vojtěch,“ připomíná Moravcová přesný čas, kdy začíná výklad Lenky Blažkové – což zájemcům usnadní plánování. „Po jejím skončení mohou návštěvníci pokračovat na večerní prohlídku historického podzemí, která bude časově navazovat,“ doporučuje.

Nabídka sobotních návštěv za symbolické vstupné ve výši 1 Kč platí nejen pro expozice a podzemní trasy v Příbrami, ale vztahuje se také na pobočky muzea v okolí. Konkrétně jde o Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě. Netýká se nové pobočky – Uranového dolu Bytíz.