Kromě otevření jindy nepřístupných míst čeká na návštěvníky v kostelech také kulturní program. „S křesťanstvím je spojené velké množství dřívějšího i současného hudebního a výtvarného umění. Proto se na více místech uskuteční koncerty, výstavy nebo ukázky z děl výtvarníků a fotografů," upřesnil Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského.


Noc kostelů podle něj nedělají profesionální aranžéři či specialisté na showbyznys. „Připravují ji stovky dobrovolníků po celé republice, děti, důchodci, maminky na mateřské, lidé, kteří po práci přijdou otevřít kostel," podotkl Michal Němeček s tím, že v květnu se do programu Noci kostelů přihlásilo 1369 svatostánků z celé republiky.

Mezi tradiční účastníky patří kostel Narození Panny Marie ve Zdicích na Berounsku. Dnes se otevře v 19 hodin. Program zahájí hudební blok s pěveckým vystoupením učitelka z místní základní školy Helena Zajíčková. V kostele budou vystaveny její obrazy. Návštěvníci si prohlédnou nejen vnitřní prostory, ale také varhany i věž se zvony. Program zakončí neformální setkání při opékání vuřtů na farní zahradě.

Vzácná středověká freska

„Každý rok přijde náš kostel navštívit kolem stovky lidí," dodává spoluorganizátor Josef Macháček. V podobném duchu se odehrají i ostatní akce, kdy jsou součástí programu koncerty, výstavy, ale i jiné zajímavosti. Takovým příkladem je třeba kostel sv. Martina v Sedlčanech na Příbramsku, kde mají lidé příležitost obdivovat vzácnou středověkou fresku.


Její restaurování bylo dokončeno v závěru roku 2015 a představena byla slavnostně veřejnosti loni v lednu. Celá freska Klanění Tří králů má úctyhodný rozměr 5,5 krát 2,5 metrů. Práce provedly restaurátorky Theodora Popová a Markéta Pavlíková. „Průzkumy jsme dělaly na základě archivních dokumentů, kdy jsme šli po stopách minulosti. Narazily jsme na zajímavou gotickou malbu ze 14. století a vedle toho na pozdější malbu barokní z roku 1661 – Křest Krista v Jordáně," upozornila Pavlíková na zrestaurovanou zřetelnou malbu části Kristova těla a nápis se zmíněným letopočtem. Vedle Krista v nadživotní velikosti, který klečí v Jordánu, je viditelný fragment postavy sv. Jana Křtitele.


Freska je olemována rámečkem se vzorem, kterému se říká diamantový a pochází z italských mozaik. V horní části pod ním jsou dva erby – pěticípá růžice, po pravé straně jsou dvě věže propojené můstkem. Kostel sv. Martina bude otevřen od 15.30 do 23 hodin, kdy si fresku prohlédnou i ti, kteří na bohoslužby nechodí. První program Detektiv v kostele je určen dětem, od 19.10 hodin je připravena komentovaná prohlídka kostela i fresek. Od 17 do 20 hodin mohou zájemci vystoupat na věž a prohlédnout si Sedlčany z výšky. Zazní také chrámová hudba a noční troubení trubačů. Duši Sedlčan přiblíží výstava fotografií.

Podle ohlasů lidí zájem o tyto akce stoupá každým rokem a veřejnost láká kromě tradičních programů i třeba to, že se poprvé v životě mohou porozhlédnout do krajiny z kostelních věží. Zájemci o prohlídku sedlčanského kostela bývají i z Příbrami. Místa, kam jít střídají – jednou navštíví Svatou Horu v Příbrami, podruhé třeba Tábor a pak Sedlčany.


V celé republice náleží mezi nejznámější svatostánky určitě Svatá Hora. Ta láká více než 330 let návštěvníky nejen tohoto poutního místa, ale i známého královského horního města.

Nabitý program na Svaté Hoře

Program na Svaté Hoře je opravdu nabitý. Začíná v 18.45, kdy mají návštěvníci netradiční možnost vstupu se svícemi v rukou vzhůru svatohorskými schody. Veřejnost bude mít krom jiného jedinečnou příležitost dnes navštívit jednotlivé kaple, které jsou jinak zavřené. A to se týká i takzvaných rohových, které budou přístupné od 19 do 22.30 hodin a dokonce v Mníšecké kapli bude ke zhlédnutí výstava Velehrad Vás volá! Součástí akce je i přednáška o vzniku a různých způsobech uctívání Panny Marie v Korunovační kapli a prohlídka nového svatohorského muzea pod ambity, které vzniklo v rámci loňské rekonstrukce ve zcela nových prostorách.

close Svatá Hora po rekonstrukci za téměř dvě stě milionů korun. info Zdroj: Deník/Kateřina Chourová zoom_in


Dnes je dokonce v Příbrami zřízena speciální kyvadlová doprava mezi Svatou Horou, kostelem sv. Jakuba na náměstí, Sborem M. Jakoubka na Březových Horách. Autobus bude jezdit od 17.15 do 23.15 hodin ze Svaté Hory.

Někoho může oslovit program evangelického kostela v Hořovicích na Berounsku. V prostorách bývalé synagogy pro ně bude připravena výstava fotografií kostelů i katedrál z celého světa, při přednášce o Martinu Lutherovi si zase připomenou historii.

Promítání o konzervaci zbroje svatého Václava

Lákavá může být i návštěva kostela sv. Petra a Pavla na Budči na Kladensku, která je rodištěm sv. Václava. Svoje dveře otevře v 19 hodin. Po koncertech od 21 hodin následuje promítání a přednáška na téma Konzervace zbroje svatého Václava. Přímo v Kladně se zájemci sejdou v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Starosty Pavla. A v Kladně-Rozdělově v kostele sv. Václava zahájí program mší svatou v 18 hodin.

Na Rakovnicku se otevře například vůbec poprvé kostel sv. Prokopa v Mutějovicích.

Ten je jinak nepřístupný, protože mu padá klenba, která je podepřená trámy. Členové Spolku pro Mutějovice se několik let snaží kostel spolu s obecním úřadem a církví zachránit. Už se tu událo několik drobných oprav. Nyní je připraven projekt na opravu. „Uvnitř je zatím jen opadaná omítka a mohutná výdřeva, ale lidé se tam mohou na vlastní nebezpečí podívat. Dozví se něco o historii a postupu záchranných prací," řekla Markéta Hartlová ze Spolku pro Mutějovice.