Jejím autorem je František Bártík, mimo výše uvedeného úřadu také pracovník Hornického muzea Příbram. Materiály k výstavě poskytly i další regionální instituce, tady státní podnik Diamo a Státní okresní archiv Příbram. Po vernisáži se konala přednáška Františka Bártíka zaměřená na Příbramsko v období budování uranového průmyslu. Byla spojena s představením jeho knihy Nad krajinou slz a radiace, kterou si početní návštěvníci s nadšením odnášeli domů.

"Líbila se jim také prezentace mnoha článků Bártíka, které se podrobně zabývají jednotlivými případy citovanými v přednášce a které v minulých letech publikoval v regionálním sborníku Podbrdsko, stejně jako vystavené unikátní letecké snímky mapující rozvoj Příbrami," uvedla ředitelka příbramského archivu Věra Smolová.


Příbramský archiv navštívil také Václav Švenda, místostarosta Příbrami, a také Miroslav Kalousek, Leoš Heger, Michal Kučera, Jan Jakob a jejich doprovod. Zaujala je nejen výstava včetně dobových uniforem, ale i archiválie vystavené v badatelně archivu – soudní spisy a fotografie, stejně jako dobové příbramské kroniky. Poté se opakovala přednáška Františka Bártíka, která se protáhla do večerních hodin, protože archivní sál byl i tentokrát plný zaujatých posluchačů, kteří se v následné diskuzi zajímali o další detaily. Výstava Nad krajinou slz a radiace je v archivu otevřena v pracovní dny až do konce roku 2017 a je vhodná i pro školy.