Na své si přišli od 15.30 hodin malí návštěvníci. S detektivem Hubertem prozkoumávali kostel sv. Martina a aby jim neunikly žádné detailní stopy, vyzval je, aby si lupu vzali s sebou. „Na každém z deseti stanovišť se děti dozvídají něco nového o kostele, víře a rodině. Například se snaží z kousků papíru složit hebrejský název a najít k tomu český překlad Ježíš král židovský," upozornila na jedno z nich Anna Hanusová. Přehlédnout nešlo panenku v zavinovačce – tomuto „miminku" mohly dát děti samy jméno. Vyslechly si, jak takový křest v kostele svěcenou vodou z křtitelnice vypadá. „Já bych si přál Vojtu," využil práva volby a ihned vybral jméno Vašík Pejša, syn spisovatelky dětských knížek Markéty Vítkové.

Vesele se dívala kolem sebe půlroční Klaudie. Byla v kostele mimořádně hodná a nechala maminku Markétu Brejchovou, aby si prohlédla fotovýstavu připravenou členem sedlčanského fotoklubu Zdeňkem Šimkem. Dal jí název (Ta)jemná duše Sedlčanska. „Na Noci kostelů jsme vůbec poprvé, nepřišla jsem na konkrétní program, ale chtěla jsem vidět, jak taková akce celkově vypadá," uvedla návštěvnice Brejchová.


Magnetem Noci kostelů se stala podle očekávání středověká freska Klanění Tří králů, k níž podával zasvěcený výklad po 19. hodině farník Bedřich Němeček. „Fresku vidíme poprvé, i když jsme ze Sedlčan a máme byt hned naproti kostelu. Byli jsme s manželkou dnes ale mezi prvními, kteří vystoupali v 17 hodin do věže a podívali se na město z výšky. Byla to nádhera vidět nejen na náš dům z ptačí perspektivy. Uvědomili jsme si také, jak se Sedlčany rozrůstají," pochvalovali si Rudolf a Jana Slezovi.
Jaroslav Prokop byl na Noci kostelů ve zdejším kostele sv. Martina potřetí. „Když jsem pracoval v Praze, tak jsem se zúčastňoval podobné akce v hlavním městě," poznamenal. Zrekonstruovanou fresku také on dosud neměl možnost vidět, jen o ní slyšel.

Ladislav Jelen, farník a jeden z hlavních organizátorů, hodnotil: „Chodívá tak 100 až 200 lidí, letos se počet návštěvníků pohyboval kolem té horní hranice. Program pro děti připravovaly především Iva Čiháková a Jana Hanzelková." Za lahůdku osobně považoval noční troubení trubačů z kostelní věže. „To byla úplná novinka. Do nočních Sedlčan zněly před 21. hodinou Korunovační intrády od Jiřího Ignáce Linka v provedení žesťového kvarteta pod vedením učitele ZUŠ Sedlčany Stanislava Drozda," popsal výjimečný prožitek.

Do Noci kostelů se vešlo ještě mnohem víc – vystoupení chrámového sboru pod vedením Vojtěcha a Marie Kopáčových za varhanního doprovodu Zdeňka Havlíčka. Zájemcům byl také umožněn pohled do sakristie – místa, kam obvykle vstupuje jen kněz, kostelník a ministranti. Dvacetičlenný tým Ivanky Čihákové také sehrál stínohru s názvem Tajemství mezi mužem a ženou. Kostel sv. Martina se uzavřel asi hodinu před půlnocí. Předtím zazněla ještě modlitba za město.

Marie Břeňová