Festivalová dramaturgie zároveň akcentuje přizvané projekty na pomezí žánrů. Jádro festivalového programu však tvoří komorní koncerty hráčů, kteří se na jeden týden setkají v Kutné Hoře, aby přes den zkoušeli večerní program a každý den tak sdíleli jedinečnou energii čerstvě nazkoušeného díla.

„Těším se na každý jediný koncert festivalu, nemohu dát jednomu či jinému programu přednost, stejně tak jako nedávám přednost jednomu svému dítěti před jiným. Kouzlem našeho festivalu je, že i program, který na papíře vypadá nejméně atraktivně, může se vyklubat k vrcholům celého týdne,“ předeslal umělecký ředitel a violoncellista v jedné osobě Jiří Bárta.

close Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2020. info Zdroj: www.mfkh.cz zoom_in

Přesto se ale v programu objevují umělci takových jmen, kteří jsou pro posluchače atraktivnější než jiní. Ať už jde třeba o harfistku Janu Bouškovou, která zahraje v rámci Preludia v kapli Božího těla společně s Jiřím Bártou. Ještě větší jménem pak zřejmě bude Jiří Pavlica a jeho seskupení Hradišťan, kteří spolu s varhanicí Kattou odehrají koncert na pomezí žánru s názvem „Z vlastního nitra růst…“ – od kořenů k současnosti.

„Snažíme se již tradičně o jistou žánrovou pestrost, vzpomeňme například na provedeni Atom Heart Mother od Pink Floyd v české premiéře, nebo účinkování Dana Bárty nebo Ivy Bittové. To jsou koncerty, které široké publikum podle prodaných vstupenek zajímají více než třeba recitál Lukáše Vondráčka nebo Sashy Sitkovetského. Jiřího Pavlici i Katty si vážím a jsem rád, že v Kutné Hoře vystoupí,“ dodal Bárta.

Většina festivalových koncertů se odehraje jako již tradičně na zajímavých místech Kutné Hory. Uskuteční se v kapli Božího těla, chrámu sv. Barbory a v kostele sv. Jana Nepomuckého. Jeden koncert, ten úplně poslední, pak odehrají hudebníci v kostele Zvěstování Panny Marie v Bohdanči.

„Kostel sv. Jana Nepomuckého je pro mne navždy spojen s Josefem Sukem a vyprodaným koncertem při prvním ročníku festivalu v roce 2008. Pamatuji si, jak mi tenkrát vytýkal: 'Jiříčku, proč nehraješ více Dvořáka nebo Suka?' - 'Na to máme jiné festivaly, Mistře.' - 'Ale nebudou ti chodit lidi, Jiříčku.' - 'Ale budou Mistře, já tomu věřím',“ uzavřel Jiří Bárta.