NaPleš!Fest je především festivalem pro celé rodiny, který nabízí příležitost, kdy se mohou potkat zaměstnanci a pacienti nemocnice se svými rodinami a dalšími návštěvníky a dohromady si v příjemném prostředí areálu zařízení užít hezké odpoledne. Během akce vystoupili interpreti, kteří z velké části zahráli bez nároku na honorář. Program v rámci canisterapie obohatili psí kamarádi a přítomní zdravotní klauni rovněž zavítali na jednotlivé pokoje pacientů, kde stonajícím vykouzlili úsměv na tváři. Všem poté rozdali malý dárek.

„Akci se snažíme dělat nejen pro naše pacienty, ale i zaměstnance, abychom dnešní těžkou dobu trochu odlehčili. Zároveň chceme nalákat veřejnost, aby lidé trošku tušili, čím se naše nemocnice zaobírá a o jaké pacienty se staráme,“ uvedla asistentka ředitele nemocnice Adéla Pálková, která se podílela na organizaci.

Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení, které se specializuje na léčbu onkologicky nemocných lidí, rehabilitaci, pneumologii a poskytování paliativní péče. Zařízení čítá celkem 150 lůžek, z čehož je 40 onkologických. Podle primářky integrovaného onkologického centra nemocnice Kateřina Jirsové se tak vyrovnávají například pražským fakultním pracovištím. Starají se zde o dospělé pacienty, kteří se potýkají s nádorovým onemocněním všech možných typů.

„Pečujeme o nemocné jak v počátku diagnózy, tak i o ty, u nichž už byla onkologická léčba vyčerpaná. Takové naše základní krédo je, že se snažíme provést naše pacienty nemocí, ať se nachází v jakémkoliv stádiu a neopustit je. Je nutno dodat, že dominantně je onkologie ambulantní obor, nicméně v našem případě nám dobré lůžkové zázemí nemocnice dává příležitost poskytnout léčbu i lidem, kteří vyžadují hospitalizaci – ať už to je kvůli komplikacím či věku,“ říká primářka.

Zařízení nabízí veškerou systémovou léčbu rakoviny, která zahrnuje především chemoterapii. V posledních letech se zde navíc výrazně rozvinulo i oddělení radioterapie. To se v letošním roce dočkalo modernizace a ve čtvrtek 16. června uvedou do provozu již druhý lineární urychlovač. „Stáváme se tak jediným centrem ve Středočeském kraji, které je takovouto péči schopné poskytnout,“ doplnila primářka.

Za loňský rok zde přijali do péče zhruba 600 pacientů s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním. „Mezi nejčastější patří nádory prsu u žen a prostaty u mužů, ale také různé typy rakoviny zažívacího traktu. Bohužel se také často vyskytuje rakovina plic,“ uzavřela doktorka.

NaPleš!Fest je tak jednou z akcí, která má nejen zpříjemnit období léčby, ale také připomíná nutnou prevenci před různými typy rakoviny.