„Stejně jako v předchozích letech jsme přijali několik žádosti od různých subjektů o posunutí nočního klidu. A v podstatě co se mění, je, že v čase od 1. července do 31. srpna bude o letních víkendech noční klid až od 23 hodin,“ upřesnil starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Město krokem chce podpořit kulturní a komunitní život. Úprava se týká též restauratérů, kteří tak budou moct přes léto provozovat předzahrádky svých provozoven déle. Na konkrétní akce byly navíc vydány výjimky, kdy se noční klid prodlouží většinou do jedné hodiny ráno.Týká se to například festivalu Odraz, Svatohorského Downtown, Letňáku Fest, Prokopské pouti či Svatohorské šalmaje.

Radnice se setkala ve směs s pozitivními reakcemi veřejnosti. Byli ale občané, kteří vyjádřili nesouhlas. „V určitých případech se lidé ozvali, zejména ti, kteří bydlí v blízkosti nějakého restauračního zařízení se zahrádkou, s tím, že se jim to úplně nezamlouvá. Ale musím připomenout, že se vyhláška týká pouze noci z pátka na sobotu a ze soboty na neděli, a to jen o prázdninách. Čili si myslím, že se to dá vydržet, a jak jsem říkal, ten důvod k tomu je prozaický,“ vysvětlil starosta.