Krčína tak budou mít dobře na očích při pasování na čtenáře prvňáčci, kteří skládají každoročně slib rytíři Krčínovi, do jehož kostýmu se obléká místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel. O Krčínovi i dospělí čtenáři vědí, že to byl člověk vzdělaný. Nedá se mu upřít, že miloval umění všeho druhu – malířské, sochařské, básnické i hudbu a zpěv. Sedlčanům po něm zbyl krásný Krčínův kancionál o rozměrech 52 x 37 x 12 centimetrů, na jehož kožené vazbě je letopočet 1594 a na prvním listě pak erby Viléma z Rožmberka a Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. V knize jsou české i latinské náboženské písně. Zpěvník zaplatil hlavně Krčín, ale podíleli se na něm i jiní měšťané Sedlčan.

Ředitel Sedlčanských technických služeb Jiří Daněk, který sochu v pátek 21. srpna převzal, vysvětlil, co nyní bude následovat. Uvedl, že nyní musí sochu Krčína impregnovat balakrylem, aby bylo dřevo chráněno před povětrnostními vlivy, červotočem a dalšími hmyzími škůdci. „Socha je těžká, museli ji nakládat v Klecanech dva chlapi," usmál se Daněk. Autor Krčínovy sochy v nadživotní velikosti je stejný řezbář, který při „Krčínově řezbování" v Obděnicích zhotovil obdobnou sochu také pro Vysoký Chlumec. Při této akci, kterou pořádalo od 24. do 26. července Sdružení obcí Sedlčanska a petrovická radnice, vzniklo celkem šest plastik. Dostalo se tak na Příčovy, Kamýk, Petrovice, Křepenice, Kosovu Horu, Vysoký Chlumec a Sedlčany si musely na tu svoji několik týdnů počkat. Marie Břeňová