Velikonočně vyzdobené stavení se denně plní především dětmi ze škol a školek, které si mohou vyzkoušet tradiční řemesla. Mezi nimi se v týdnu objevily i děti z březohorské školní družiny.

„Pekly jidáše pod vedením zkušeného „velebného kmeta". Barvily vajíčka voskovou technikou. Líbilo se jim i pletení pomlázky z vrbových proutků. Neméně zajímavé bylo navlékání korálků, z nichž si mohly vyrobit drobné šperky pro své nejbližší. Velký zájem byl též o zdobení upečených perníčků. Při další rukodělné činnosti si mohly vyrobit jahelníček, píšťalku z rákosu a zazpívat při kytaře," popsala odpoledne strávené ve sváteční atmosféře hornického domku družinářka Zdenka Řezáčová.