V první části programu vystoupila dvacítka současných žákyň a žáků kroužku. Ze svého repertoáru zazpívali například skladby Jednu krásnou zemi znám, Píseň vandráka z Popelky, Nes mě, loďko ze Zlatovlásky a svůj blok zakončili vánočními koledami.

Po nich přišly na řadu bývalé členky souboru. Některé skladby zazpívaly oba soubory společně. Jako překvapení obohatil i jinak krásný večer Smíšený chrámový sbor vedený Antonínem Kandlerem. V jeho podání zazněla i Kyrie z České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

K vytvoření předvánoční atmosféry přispěly děti v maskách, z nich zejména anděl se podílel na programu a uvádění vystupujících.

Návštěvníci koncertu navíc měli příležitost prohlédnout výstavu výrobků keramického kroužku. I tato expozice byla motivována blížícími se svátky.

Miroslav Maršálek