Muzeum se aktivně zapojilo do řady projektů

Vedle řady akcí, které se odehrály v areálech historických březohorských dolů prohlášených nyní za národní kulturní památku i v mimopříbramských pobočkách, se muzeum zapojilo také do několika projektů v rámci širšího regionu. Odborní pracovníci se například podíleli ve spolupráci s městem Příbram a dalšími subjekty na realizaci Naučné stezky Litavka, jež byla slavnostně otevřena v říjnu 2015. Výsledkem jejich úsilí jsou informační panely, které malé i velké turisty seznamují s fakty o přírodním prostředí této lokality a zároveň je vybízejí k plnění rozličných tematických úkolů v údolí říčky Litavky, jež byla patrně kolébkou místního hornictví.

Své 15. sezóny se dočkala spolupráce muzea se ZŠ Březové Hory v rámci projektu Školní rok v Hornickém muzeu Příbram. Již více než dekádu tak pracovníci muzea připravují pro žáky přednášky, workshopy, exkurze a speciální prohlídky s ohledem na současné trendy v muzejní pedagogice. O tomto úspěšném projektu pohovořil ředitel muzea Josef Velfl na prestižní mezinárodní konferenci Evropská cesta industriálního dědictví (European Route of Industrial Heritage), která se konala v řijnu v areálu Pivovarského muzea v Plzni. Zástupci předních technických muzeí z třinácti evropských zemí po přednesení svých příspěvků zabývajících se hledáním nových cest zprostředkování industriálního dědictví navštívili vybrané destinace ČR spojené s prezentací technických památek – pro svou exkurzi zvolili také národní kulturní památku Hornické muzeum Příbram, kde obdivovali jedinečnou atmosféru Ševčinského, Anenského a Vojtěšského dolu.

Populární turistická destinace

Na sklonku loňského roku činnost Hornického muzea Příbram ocenila agentura CzechTourism: ta jej vybrala mezi nejatraktivnější turistické cíle ČR, které byly zařazeny do soutěže Destinacze 2015. Na základě hlasování veřejnosti se příbramské muzeum stalo třetí nejoblíbenější destinací v kategorii Po Česku za tradicemi.

Zájem o muzeum se vedle výsledků anket projevuje též návštěvností. Od roku 2007 každoročně vítá více než 100 000 platících návštěvníků a závěr roku 2015 nebyl výjimkou. Dne 10. 12. 2015 se oním stotisícím návštěvníkem stal žák 1. ZŠ Sedlčany Filip Fajfrlík. Atraktivní předvánoční akce, konkrétně Vánoce v hornickém domku, Štědrovečerní šichta a výstava Příbramské betlémy, přilákaly do muzea ještě více než 20 000 dalších obdivovatelů hornických tradic; Hornické muzeum Příbram se tak se 127 000 návštěvníky stalo nejnavštěvovanějším kulturním zařízením zřizovaným Středočeským krajem, a co víc, 15. nejvyhledávanějším muzeem v České republice. Tato skutečnost dokládá, že vztah veřejnosti k montánní historii regionu je i po více než dvou dekádách od ukončení místní těžby stále pevný.

Památník Vojna 
a prestižní filmová cena

Bývalý pracovní tábor Vojna, jenž je pobočkou Hornického muzea Příbram, prostřednictvím svých stálých expozic i krátkodobých výstav připomíná neblahé osudy politických vězňů po únoru 1948. Areál je prodchnut géniem loci, který působí nejen na návštěvníky, ale i na filmaře. Německý režisér Philipp Kadelbach si prostředí tábora vybral pro svůj snímek s názvem Nahý mezi vlky, jehož natáčení probíhalo v roce 2014. Památník Vojna zde ztvárňuje koncentrační tábor Buchenwald v době 2. světové války na konci března 1945, kdy vězni připravují povstání proti jednotkám SS. Němečtí filmoví a televizní experti nyní ocenili toto dílo jako nejlepší německý televizní film roku 2015 a udělili mu prestižní Německou filmovou cenu.

Co muzeum nyní připravuje?

Hornické muzeum Příbram pro návštěvníky v současné době připravuje tradiční i zcela nové akce, které se budou v letošním roce týkat zejména výročí 800 let od první písemné zmínky o Příbrami. Ze všech jmenujme obsáhlou výstavu pojmenovanou Zmizelá Příbram: ta představí historické fotografie částí města, které se v průběhu let změnily k nepoznání, a další cenné dokumenty vztahující se k minulosti tohoto podbrdského centra, mimo jiné faksimile nejstarší listiny o Příbrami z roku 1216 nebo ukázku nejstaršího vyobrazení městského znaku v graduálu z 80. let 16. století. Výstava bude doplněna o první veřejnou prezentaci archeologických nálezů objevených v průběhu rozsáhlé rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v letech 2011–2012, která přinese některé doposud neznámé skutečnosti z historie Příbrami.

Významnou událostí, do níž se muzeum zapojí bohatým doprovodným programem zahrnujícím mimo jiné velkolepý průvod krojovaných horníků a hutníků z tuzemska i ze zahraničí, bude 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků. Při této příležitosti Hornické muzeum Příbram slavnostně zpřístupní veřejnosti další, původně průmyslový objekt, dnes adaptovaný na kulturní a vzdělávací centrum v areálu národní kulturní památky dolu Anna. V něm budou následně probíhat interaktivní dílny i jiné projekty určené zejména dětem a školní mládeži.

Stanislava Moravcová, Hornické muzeum Příbram