Vystavuje vaše galerie v Dobříši poprvé?
„Ano, na zámku Dobříš vystavuji s Galerií La Femme poprvé. Výstavní prostor je po krásné rekonstrukci skvěle osvětlený a prostorný.“

Proč jste si vybral právě Dobříš?
„Celá akce vznikla vlastně na podnět Slavomíra Lenera, který už měl delší dobu chuť uspořádat na zámku nějakou velkou výstavu spojenou se slavnostním večerem. Když jsme letos dělali s Galerií La Femme výstavu dalšího takzvaného „Domácího úkolu“ na téma Žena v pohybu, nebylo už co řešit, neboť toto téma Slavomíra Lenera velice zaujalo.“

Z jakého projektu tedy obrazy pocházejí?
„Jak jsem se zmínil o Domácích úkolech, výstava je jakýmsi průřezem těmito úkoly – taková retrospektiva. V roce 2003 jsem zadal výtvarníkům první téma a od té doby pravidelně dvakrát do roka malují na daná témata. Vzniklo tak mnoho velmi hodnotných děl. Většina z nich je už dávno prodaná, takže je bohužel není možné vystavit, ale některá se nám podařilo zapůjčit. Více o jednotlivých úkolech se zájemci dozvědí na našich internetových stránkách www.glf.cz – domácí úkoly.“

Kolik malířů a kolika díly je zastoupeno?
„V Dobříši je jen malá ukázka, přes šedesát děl asi od čtyřiceti českých malířů. Od roku 2003 jich však vzniklo kolem tisíce a minimálně dvacet procent z nich bylo opravdu velmi povedených. Objevila se úžasná díla od takových malířů jako Alois Mikulka, Jan Souček, Antonín Sládek, Boris Jirků, Michael Rittstein, Adolf Born, Jiří Anderle, Milan Chabera, Eva Mansfeldová, Tomáš Hřivnáč, Oldřich Kulhánek, Zdeněk Tománek, František Zálešák, Alena Kupčíková nebo Josef Mžyk.“

Podle jakých kritérií výtvarníky vybíráte?
„Od počátku existence galerie spolupracuji se svými kmenovými výtvarníky. Ale během těch let, kdy úkoly děláme, jsme poznali i nové autory. Mezi kritéria patří samozřejmě kvalita, nápad, vtip …“

Co tedy díla spojuje?
„Jak jsem řekl výše, spojují je společná témata, která jsme během těch šesti let vyhlásili. Některá témata si vymysleli i sami autoři.“

KAREL SOUČEK