Už jste v Jincích někdy vystupovali?
„Ano, několikrát. Představili jsme zde pořady Svět muzikálu, Točte se pardálové, Tajemství stříbrného plátna nebo Ježek, Voskovec, Werich.“

Máte k Jincům či Příbramsku nějaký bližší vztah?
„Máme velice dobré vzpomínky na kulturní diváky jak v Jincích, tak na celém Příbramsku a Sedlčansku, kde také často vystupujeme. Můj nejbližší kamarád a spolužák z pražské konzervatoře Martin Svejkovský a jeho bratranec František Svejkovský, známí hráči na dechové nástroje, pocházejí od Jinců. Vždy jsem k nim rád do tohoto krásného prostředí jezdil.“

Z čeho se pořad Kde se vzaly Vánoce skládá?
„Jedná se o komponovaný hudební pořad. Divákům přiblížíme předvánoční, tedy adventní atmosféru a povíme jim o původu vánočních zvyků. Vyprávění je doplněno dobovými kostýmy (Perechty, Klempery, Ambrože…) a v pořadu zazní hodně známých lidových koled, vánočních písní a vůbec hudby. Návštěvníci se dozví také mnoho zajímavého o Vánocích v Evropě a jiných částech světa.“

Kdy jste toto představení uvedli poprvé?
„Tento pořad odstartoval před dvaceti lety moji agenturu a původně byl určen pouze pro základní školy. Každým rokem je trochu změněn a vylepšen, celkem jsme s ním absolvovali zhruba osm stovek vystoupení.“

S jakým ohlasem se setkává?
„Diváci jsou s tímto pořadem velice spokojeni a my se vždy snažíme podat co nejlepší výkon. Já písně doprovázím na lesní roh a klávesy, připravuji si hudební doprovod a zpěvačka Kateřina Klečková, která vystupuje například i v pražském Hudebním divadle v Karlíně, zpívá vánoční písně. A to stejně profesionálně v Karlíně jako i v těch nejmenších kulturních domech.“

Co bylo při přípravě tohoto pořadu nejtěžší?
"Vzhledem k tomu, že si sám maluji kulisy, tak asi toto. A také příprava kostýmů, bylo třeba těžké zjistit, jak se oblékala adventní strašidla. Ale tato práce je i mým koníčkem, tak příprava pořadu zase tak obtížná nebyla. Nakonec mi vždy přináší radost, když se mohu nejen s dětmi podělit o svou práci."

Jak dlouho každý pořad připravujete?
„Zhruba čtyři měsíce, do kterých spadá psaní scénáře, točení hudby, kostýmy, dekorace a řada dalších věcí. Většinou vše připravuji sám a se zpěvačkami pak zkoušíme. A nejdůležitější je dokázat pořad prodat. V dnešní době je to čím dál obtížnější.“

Karel Souček