V prostředí historických báňských objektů pokračovala lidové veselice, vstup byl za symbolickou jednu korunu. Součástí programu byly humorné scénky a hornické písničky. Nechybělo například ani střílení na terč či samo poháněcí kolotoč.

Z milínského masopustu, který připomněl 600 let od úmrtí Jana Žižky z Trocnova
Video, foto: Jan Žižka z Trocnova zavítal do Milína. Při masopustu

Hornické muzeum tuto akci uspořádalo ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Bohutína.