Inscenace Prodaná nevěsta se zrodila v sokolském divadelním souboru SDOL Pyšely, který tehdy vedl Bohumil Gondík. Cílem bylo uvést tuto první českou komickou operu jako lidovou hru se zpěvy a tanci u příležitosti Všesokolského sletu v roce 2012, jelikož už při předchozím sletu tento soubor s velkým úspěchem uvedl muzikál Malované na skle.

„Tentokrát se ovšem jednalo o projekt podstatně větší, proto pan Gondík, který se stal režisérem inscenace, požádal o spolupráci další tři sokolská tělesa, s nimiž se ve své funkci vzdělavatele České obce sokolské při různých příležitostech setkal," vysvětlil Milan Špale, člen sboru Gaudium Praha a účastník inscenace Prodaná nevěsta.

Jedná se o národopisný soubor Formani ze Slatiňan, který nacvičil taneční čísla za doprovodu vlastního malého orchestru a jehož členové také zpívají ve sboru. Dále je to Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha 1. lékařské fakulty UK v Praze a Sokola Královské Vinohrady, jeho členové posílili sbor a obsadili některé sólové role. Třetím tělesem je Divadelní soubor TJ Sokol Lázně Toušeň, který se mimo jiné zaměřuje na pohybové divadlo a v inscenaci se zhostil výstupu komediantů.

„Každý soubor sám o sobě má za sebou stovky samostatných vystoupení, ale Prodaná nevěsta je jejich prvním společným projektem. Společné zkoušky byly pochopitelně časově velmi náročné, jelikož každý ze souborů je z jiného místa a každý z nich má dost nabitý vlastní program včetně zájezdů do zahraničí," poznamenal Milan Špale.

Premiéru měla tato inscenace v prosinci 2010 a dosud má na svém kontě přes 40 repríz. Většina představení je vyprodána a divácké ohlasy, stejně jako v médiích, byly vždy velmi příznivé. Na letošní rok jsou plánovány derniéry, protože zúčastněné soubory připravují další programy. Karel Souček