Advent bude probíhat na Svaté Hoře normálně, jen mše budou až do vánočních svátků nadále probíhat v kapli v exercičním domě, vedle baziliky. Půlnoční mše svatá však již bude v bazilice a od té doby bude většina areálu přístupná veřejnosti. Očekáváme zvýšení zájmu a těšíme se na návrat veřejnosti na Svatou Horu. Aktuální informace jsou pravidelně doplňovány na stránkách Svaté Hory: http://svata-hora.cz/ Na setkáních v průběhu projektu se zástupci dotčených orgánů i města Příbram, jsou předávány veškeré informace o změnách projektu. Kontaktní osobou za město Příbram je místostarosta Václav Švenda.

Archeologické nálezy

Potenciál Svaté Hory má mnoho podob a jako památka přesahuje význam České republiky a to jak z hlediska duchovního, tak i kulturního. O nálezech se částečně vědělo, minimálně o freskách na fasádě Svaté Hory, které by znamenaly zápis na seznam UNESCO, což je samozřejmě velký přínos z hlediska kulturního i turistického jak pro Svatou Horu, tak i pro město Příbram.

Jeden z nejcennějších objevů je na Pražském portálu, kde byly odhaleny původní fresky z 18. století a budou opraveny. Každý nález je vítaným přínosem.

Svatá Hora a 800. výročí založení Příbrami

Možnosti ke spolupráci v tomto ohledu jsou jistě velké. Svatá Hora bude po ukončení projektu disponovat novými prostory vytvořenými právě pro veřejné využití. Konferenční sály, nebo divadelní sál, pro koncerty a kulturní akce budou k dispozici a Svatá Hora je připravena poskytnout maximální spolupráci v rámci programu oslav tohoto výročí. Zatím není žádný konkrétní plán, ale 22. prosince bude na Svaté Hoře mezinárodní konference, kde se o možnostech může jednat. Na jaře příštího roku je plánované slavnostní vysvěcení Svaté Hory za přítomnosti kardinála a plánované městské oslavy tak rekonstrukce může jedině podpořit. Josef Slepička, Jan Sokulski – administrátor Svaté Hory