Dne 7. června 2016 v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní zahájení uvedené výstavy za přítomnosti Dr. Velfla, zastupitele pana Mgr. Vladimíra Krále, ředitelů několik základních škol, vedení a učitelského sboru školy a samozřejmě studentů. Vernisáž byla pojata netradičním způsobem. Pod širým nebem bylo v historických kostýmech sehráno středověké divadelní představení, které nazkoušel pan učitel Mgr. Tomáš Bílek. Po tomto příjemném zpestření se všichni přesunuli do vestibulu školy, kde promluvil ředitel gymnázia Mgr. Pavel Sedláček.

Výstava, na které se široká veřejnost může seznámit s historií městských budov, bude otevřena do 17. června, a to od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin; v sobotu 11. června potom od 10.00 do 18.00 hodin.

Tomáš Vaňata, 3. A, Gymnázium pod Svatou Horou