Právě lampionový průvod o svátku svatého Martina je největší akcí, kterou Spolek Prokop pořádá v rámci projektu „S Permonem za dětmi a seniory“. Myšlenka upořádat lampionový průvod pro potěšení dětí vznikla v roce 2005 a členové spolku ji ve stejném roce zrealizovali. Prvního průvodu z náměstí 17. listopadu do areálu dolu Marie na Březových Horách se zúčastnilo proti očekávanému počtu třista účastníků přes jeden tisíc dospělých a dětí se svítícími lampiony. Proto v následujícím roce průvod vyšel od dolu Marie přes náměstí 17. listopadu a zakončil na náměstí T.G.M., kde byla připravena scéna příjezdu sv. Martina na bílém koni. Byla připomenuta i dávná svatomartinská tradice cechu příbramských řezníků. Od roku 2006 převzali nad akcí patronát starostové města Příbram. Tak vznikla novodobá tradice, která obohacuje kulturní život ve městě.