Antonín Kratochvíl se narodil 12. dubna 1947 v Lovosicích, kde měl otec fotoateliér. V roce 1948 byla rodina vystěhována do internačního tábora ve Vinoři. Teprve v roce 1953 jim bylo umožněno přestěhovat se do pražského Karlína.

V roce 1967 odešel z Československa do Rakouska, odtud do Švédska a později do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. V Čadu utrpěl těžké zranění, z nemocnice v Marseille utekl do Nizozemí. Zde studoval na Gerrit Rietveld Art Academy (Bachelor of Fine Arts in Photography).

V roce 1972 odjel do Spojených států a pracoval pro časopisy Playboy, Penthouse, Vogue, Rolling Stone, Los Angeles Times Magazine, Newsweek. Portrétoval řadu významných osobností.

Po roce 1975, kdy získal americké občanství, dvě desítky let dokumentoval život ve východním bloku (včetně Československa) před pádem železné opony i počátkem 90. let. V roce 1997 vydal knihu Broken Dream: Twenty Years of War in Eastern Europe (Rozbitý sen: 20 let války ve východní Evropě). V roce 1991 získal v New Yorku ocenění pro nejlepšího fotografa roku, v roce 1994 cenu Leica za dokumentární fotografii, 1995 cenu Ernsta Haase, v roce 1997 dostal zlatou medaili Photography from Society of Publishing Designers, New York. Za podobiznu Willema Dafoe získal v roce 1997 první cenu World Press Photo v kategorii portrétů, v roce 2000 Gold ARC Award Rockefellerovy nadace.

V roce 2000 se stal zakládajícím členem Agentury Sedm (VII Photo Agency). Jako žurnalista pracuje na místech válečných konfliktů, dokumentoval genocidu v Zaire i Rwandě, utečence v Bosně i v Afghánistánu, oběti epidemie AIDS v Zimbabwe, pašeráky drog v Guatemale, násilí při volbách na Haiti, sociální problémy třetího světa… V roce 2003 získal cenu World Press Photo v kategorii Hlavní zprávy za snímek obchodníků s narkotiky ve vězení v Barmě.
Jedním z jeho témat je dokumentování míst postižených přírodními i sociálními katastrofami. Za fotografii ženy z Konga získal v roce 2003 v Amsterdamu první cenu World Press Photo v kategorii Příroda a životní prostředí.
V roce 2001 vydalo nakladatelství Arena Editions v USA knihu Incognito, v tomtéž roce byla v Itálii vydána kniha
Supravvivere, v roce 2003 vyšla v nakladatelství Torst kniha Michaela Perssona Antonín Kratochvíl.

V dubnu 2005 byla v USA vydána kniha Vanishing (Mizející) zachycující ničení přírody v mnoha zemích světa (nejlepší kniha roku v kategorii dokumentární fotografie). V tomtéž roce obdržel prestižní americkou cenu Lucie Award 2005 v kategorii fotožurnalistiky.

V roce 2006 vyšla v nakladatelství Slovart kniha Kratochvílových portrétů Persona. V roce 2010 vydala Galerie Pecka knihu ke stejnojmenné výstavě v Galerii Mánes Moscow Nights o životě zlaté mládeže v hlavním městě Ruska. Soubor 70 fotografií vznikl na zakázku časopisu Vanity Fair.

Kratochvílovy fotografie byly vystavovány na desítkách výstav v USA a v Evropě, jsou zařazeny do sbírek „Bibliotheque Nationale“ v Paříži a v Muzeu moderního umění v San Francisco.

Autor: Kateřina Kratochvílová