Jejich hosty budou zástupci současných pokračovatelů Templářů, kteří publikum seznámí s dosud utajenou novodobou historií a cíli tohoto nejslavnějšího řádu bojových rytířů. Více v rozhovoru s výtvarníkem Kameelem Machartem, který publikaci vydal.

Čím vás téma Templářů zaujalo, že jste se rozhodl vydat tuto knihu?

Rukopis knihy mě zaujal především svým širokým záběrem a detailním propracováním. Je to unikátní přístup k této problematice, zatím nikdo nezmapoval působení templářského řádu v Čechách a na Moravě tak důkladně jako autor Templarius Bohemicus. Základní část knihy tvoří detailní místopis, který formou přehledu českých i moravských měst a vesnic přináší podrobnou představu o tom, jak rozsáhlé působení Templářů na našem území bylo. Kromě toho nás autor podrobně seznamuje s historií řádu, jeho pravidly i symbolikou.

Mají Templáři nějaký vztah i k Příbramsku?

Řečeno s autorem knihy: Jejich působení na Příbramsku nelze vyloučit. Podle některých starších pověstí zde měli sídlo na Vargači. Dvě starobylé budovy na Vargači mají být pozůstatkem jejich dávného kláštera. Ale rozsáhlejší stopy po sobě rytíři tohoto tajemného řádu zanechali například v moravských Čejkovicích, v Praze a dalších lokalitách.

Kdo se zúčastní sedlčanské besedy?

Zástupci vydavatelů a autorů, mimo jiné zde bude Marie Holečková, která text knih o Templářích doprovodila rozsáhlou fotografickou dokumentací. A hlavním bodem programu bude účast současných členů řádu, kteří se pokládají za nositele templářských tradic a za jejich pokračovatele.

V čem je téma Templářů aktuální dnes?

Templáři a jejich poslání i tragický konec řádu jsou dodnes opředeny rouškou tajemství. A to je také asi ten hlavní důvod, proč toto téma stále nalézá u čtenářů i příznivců historie svoji odezvu. Ve vzduchu stále visí řada otázek, na které hledáme odpovědi.

Myslíte, že vaše kniha zvýšila zájem o templářskou problematiku?

Myslím si, že naše kniha zaplnila místo, které tu bylo. Dosud u nás totiž nevyšla publikace, která by tak obsáhle a systematicky mapovala působení templářského řádu v Čechách a na Moravě.

Kde si mohou zájemci knihu koupit?

Kniha je k dostání v řadě internetových obchodů i v síti knihkupectví po celé republice. Na sedlčanské besedě ji také bude možno získat, a to za zvýhodněnou cenu a s podpisy autorů.

Karel Souček