Ve Skanzenu již Traxleři účinkovali několikrát při otevírání nových objektů či při jiných slavnostních akcích. Přímo v nedalekých Sedlčanech hráli, zvláště dříve, také často. Například v programech Dobře utajené housle, Listy z Provence, Kantor Barnabáš a žáci darebáci s Miroslavem Horníčkem, Máchův Máj s Jiřím Bednářem nebo Večery s Vlastimilem Vondruškou.

Všichni tři členové skupiny navíc vysokochlumecký Skanzen dobře znají a líbí se jim. Ostatně dva z nich, Jiří a Věra, jsou vzděláním etnologové, národopisci.

„K Sedlčansku mají bratři Traxlerové bližší vztah. Jejich nevlastní pradědeček byl totiž Čeněk Habart, autor rozsáhlé publikace Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Jiří Traxler letos 13. června v České televizi realizoval některé z Habartových písňových zápisů o bitvě u Jankova,“ vysvětlila Pavla Traxlerová z managementu skupiny.

Soubor vznikl roku 1965 ve složení Jiří Traxler, Heda Hošková, Petr Traxler a Petr Kozel, v kmenovém obsazení se v průběhu let vystřídali ještě Milena Zahrynowská, Jerzy Ziembrovski, Oldřich Zelený, Oldřich Bubrle a Daniel Kozel. Dnes s bratry Traxlery účinkuje dcera Jiřího Věra. Skupina natočila přibližně 300 rozhlasových snímků, 200 televizních pořadů a 8 filmů, absolvovala kolem šesti tisíc vystoupení.

Soubor hraje hudební styl zvaný Skiffle. Ten vznikl v 50. letech 20. století na Západě jako hudební alternativa, jako recept proti konvencím v populární hudbě. To bylo vyjádřeno i v původním názvu skupiny Skiffle Kontra. Z charakteristických znaků skifflu skupina naplňuje důraz na texty písní, akustický nástrojový doprovod, ovlivnění městským folklorem a interpretační nadhled.

„Na Chlumci skupina přehraje téměř celý současný repertoár, v němž jsou i novější písně. Navíc s sebou přiveze CD Písně krátké i dlouhé (písně rytíře Jeníka z Bratřic, rodáka z Radvanova, a ohlasy evropských písní v českém společenském zpěvu, 15.–19. stol.), dále dva díly knihy Jiřího Traxlera o Jeníkových písních a vzpomínkovou knížku Petra Traxlera Kantor Horníček a Traxleři žáci,“ poznamenala Pavla Traxlerová.

Karel Souček