Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky, při kterých se její ctitelé ocitli v nebezpečí, ale na její přímluvu byli zachráněni. Těchto takzvaných milostí je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce.

„Myšlenku barokního korunování milostných mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně,“ uvela mluvčí města Příbram Eva Švehlová.

V sobotu budou mezi 14. a 17. hodinou připraveny vyhlídkové jízdy koňským spřežením. Od 15.30 hodin si bude možné prohlédnout Svatou Horu při komentované prohlídce a od 16.45 ve svatohorském sklepení poslechnout poutavou přednášku Věry Smolové o historii Korunovace.

Na přednášku naváže v 18 hodin koncert v ambitech Svaté Hory. "Na přednášku i prohlídku Svaté Hory bude potřeba s ohledem na omezenou kapacitu potvrdit účast na telefonním čísle 318 429 943. Tento doprovodný program je pro návštěvníky zdarma," doplnila Švehlová.

V 19 hodin bude čas pro modlitbu posvátného růžence u Korunovačního oltáře. Program sobotního večera uzavře v 19.30 mše svatá s unikátním světelným průvodem, kdy věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se svícemi ambity, projdou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět ke Korunovačnímu oltáři.

Nedělní program začne v 7.30 hodin mší svatou v bazilice. V 9 hodin bude celebrovat slavnostní mši svatou redemptorista David Horáček. Poté následuje průvod s milostnou soškou. Slavnost bude dále pokračovat tichou mší, mariánskou pobožností, varhanní půlhodinkou a mší svatou. Program zakončí v 16.15 hodin české mariánské nešpory.

"Nedělní program bude rozšířen o loutkovou pohádku O námořníku Čepičkovi od 11 hodin a vyhlídkové jízdy koňským spřežením od 11 do 14 hodin," uzavřela mluvčí.