V základní škole si Dina v rámci družinové aktivity Jany Kabátové hodinu povídala s dětmi o své horolezecké minulosti a charitativní současnosti – děti zaujatě naslouchaly a závěrem Dinu překvapily namalovanými obrázky.

V Gymnáziu pod Svatou Horou pak zahájila výstavu fotografií z Baltistánu a vysvětlila, co je spolu s Víťou vedlo k založení sdružení.
„V době po ničivém zemětřesení v roce 2005 v Baltistánu hledalo jedno české sdružení někoho, kdo má s pobytem v Pákistánu dostatek zkušeností k tomu, aby bezpečně dopravil materiál a následně dohlédl na montáž malé nemocnice v Arandu. Ačkoliv cílem naší mise tedy bylo „pouze" toto, rozhodli jsme se pokračovat v Arandu při poskytování a rozvíjení zdravotní pomoci dál, protože jinak by celá akce ztratila svůj zamýšlený smysl a nesplnila by svoji funkci. To je totiž slabým místem většiny humanitárních projektů – vybere se od sponzorů mnoho peněz, projekt se uvede do života, ale další zodpovědnost za to, co se bude dít dál už není… Nemohli jsme to tak nechat, na jedné straně nás vázala zodpovědnost vůči těm, kteří se několikamilionovou částkou na stavbě nemocnice podíleli, tedy lidem v České republice, na druhé straně pak stála zodpovědnost vůči lidem v Arandu, kteří si s nemocnicí vůbec nemohli sami poradit – nebyl tam nikdo, kdo by její provoz zodpovědně převzal, bylo jasné, že když nepomůžeme my dva, do roka tam budou nastěhovaní jaci a celý projekt pozbude smyslu. A tak od té doby zásobujeme nemocnici léky na celý další rok, pomáháme s dalšími činnostmi, které jsou ke zlepšení života v oblasti nezbytné a podporujeme činnost místní školy a stavbu internátu pro spádovou oblast, aby alespoň některé děti mohly dostat šanci na získání středoškolského vzdělání a pomalu v rámci udržitelnosti a samostatnosti, dokázaly zodpovědně převzít naše povinnosti v nemocnici v čase budoucím," vyprávěla Dina a povídání doplnila videoprojekcí z Baltistánu.

Beseda se těšila velikému úspěchu, zodpověděla mnoho dotazů a kdyby nenavazoval další program, jistě by návštěvníci čas strávený s Dinou ještě rádi nastavili.

Po besedě odehrálo Malé svatohorské divadélko své představení Krásné oči, ohyzdné obrazy. Vybráno bylo 5.144 korun.
Fotografie budou ve vestibulu gymnázia ke zhlédnutí celý únor.

Petra Michvocíková