V den samotného výročí, tedy v pátek 3. března, bude v čase od 13 do 18 hodin ve virtuální realitě Měkká aréna v Galerii Františka Drtikola představen jeho příbramský ateliér.

„Digitální zážitkovou interaktivní prohlídku připravil architekt a VR designer Vojtěch Radakulan na základě dochovaných plánů ateliéru a několika dobových fotografií,“ uvádí Jan Freiberg, ředitel Galerie Františka Drtikola, a dodává: „V pátek 3. března budou ve virtuální realitě za symbolické vstupné jednu korunu přístupná veškerá díla, která ve virtuální realitě v galerii nabízíme.“ Symbolické vstupné v tento den zaplatí také návštěvníci stálé expozice Františka Drtikola. 

Návštěvou galerie páteční den nekončí. Ve večerních hodinách od 18 do zhruba do 20 hodin se čelní fasáda Zámečku-Ernestina stane promítacím plátnem. Bude promítán film Jiřího Holny o životě a díle Františka Drtikola. Teplé občerstvení při akci je zajištěno. 

Kromě stálé expozice Františka Drtikola, bude ve čtvrtek 30. března zahájena výstava Drtikol/Pinkava//Pinkava/Drtikol. „Jde o první z cyklu srovnávacích výstav, které mají za cíl uvádět dílo světově proslulého rodáka z Příbrami do kontextu se současným uměním, také s jeho dobovými vrstevníky a zároveň otevírat nová témata spojená s jeho prací. Výstava bude akcentovat témata erotiky – ženských (Drtikol) a mužských (Pinkava) aktů i odkazy obou autorů ke křesťanské (Drtikol, Pinkava) i východní (Drtikol) mystice. Originály děl Františka Drtikola budou zapůjčeny především ze soukromých sbírek,“ doplnil informace Jan Freiberg. 

U příležitosti 140. výročí narození slavného fotografa, vzniklo také pamětní razítko věnované jubileu Františka Drtikola. Zájemcům je k dispozici v informačním centru města v Pražské ulici.