Nejen o této výstavě jsme si povídali s kurátorem galerie Josefem Pekárkem, který studuje estetiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Jaký bude program nedělního odpoledne?
Oslava bude rozdělena na tři části. První začíná v 15.30 hodin v knihovně, kde knihovnice Martina Štěpánková uspořádá soutěžní klání ve vědomostech a dovednostech nejen dětí, ale i jejich rodičů. Druhá část bude již oficiální, od 16.30 hodin pohovoří zasvěcení o činnosti knihovny a jejích současných i budoucích aktivitách. Rovněž zde vystoupí místní děti, které zarecitují básně a zahrají na hudební nástroje. Třetí část již bude směřovat k slavnostnímu otevření Galerie 10, veřejná vernisáž začne zhruba v 17 hodin. Při ní bude zveřejněna koncepce galerie a její plány do budoucna.

Jedná se o vůbec první galerii, která kdy byla ve Vševilech otevřena?
Pokud můžu spoléhat na zápisy v obecní kronice a paměť občanů, tak ano. V obci totiž žije přibližně 120 obyvatel a dosud byla zaměřena na zemědělství, takže zde nebyla potřeba něco podobného vytvářet. Navíc se zde v minulosti ani nenacházely žádné vhodné prostory, až nyní v knihovně, kde galerie sídlí.

Kdo za jejím otevřením stojí?
Obec a mladí hasiči. Ve své činnosti kladou důraz na kulturní, společenský a ekologický vzestup Vševil. Mladí hasiči již dva roky oživují tradice, organizují akce, na kterých se schází místní lidé, ale začínají jezdit i okolní. A odtud vzešla iniciativa vytvořit určité prostředí, které by lidem nabízelo setkávání s jinou formou kultury či umění, než se kterou zde byli dosud konfrontováni.

Komu bude patřit první výstava?
Galerie by se měla zaměřovat na fotografická díla jak umělecky cenná, tak historicky zajímavá. První výstava představí historii obce, respektive podobu návsi v průběhu celého 20. století. Nese název Vzpomínáš? a jedná se o sebrané historické fotografie od místních obyvatel.

Jak často by se měly výstavy střídat?
Prozatím plánujeme měnit výstavy jednou za dva měsíce. Jedním z důvodů je hledání vystavovatelů, dalším pak naše snaha dát lidem čas, aby si mohli vystavené snímky řádně prohlédnout. Galerie 10 totiž bude otevřena jako knihovna, tedy každou neděli od 17 do 18 hodin. Jinak samozřejmě po předchozí domluvě umožníme návštěvu zájemcům i jindy.

Komu především chcete dávat prostor?
Fotografům převážně z Rožmitálska a Březnicka. Těm, kteří se věnují umělecké činnosti, jež určitým způsobem reflektuje život, prostředí a myšlení zdejší krajiny a vše s ní spojené.

Už se zájemci hlásí?
Zatím jsme další výstavu s nikým nekonzultovali. Ale v co nejkratší době se pokusíme zmapovat prostor a oslovit umělce.

Co v názvu symbolizuje číslo 10?
Galerie 10 nese svůj název díky několika faktorům. Vznikla v roce 2010, v roce desátého výročí znovuotevření obecní knihovny a maximální počet vystavených děl bude z prostorových důvodů právě deset. K projektu galerie jsou samozřejmě zprovozněny i webové stránky http://vsevily.tremsin.cz.

Karel Souček