Výtvarnice a básnířka Alena Laufrová vystavovala v galerii Podbrdského muzea poprvé v červnu 2016, kdy na společné výstavě s malířkou a keramičkou Zuzanou Hutňanovou prezentovala své práce s papírem. Malíř Karel Demel se v Rožmitálu představuje vůbec poprvé.

„Oba umělci prezentují svá díla, která nějakým způsobem souvisejí s poezií. Karel Demel své lepty a suché jehly z cyklu věnovaného francouzským básníkům Paulu Verlainovi, Charlesi Baudelairovi či cyklus inspirovaný písničkářem Georgesem Brassensem. Alena Laufrová vystavuje svá díla z kartonu, která jsou sama o sobě vizuální poezií, plastickými verši. Doplnila je o několik starších grafik – portrétů českých básníků, například Františka Hrubína či Jiřího Ortena,“ vysvětlila Pavla Váňová Černochová z rožmitálského muzea.

Název výstavy Dvojí záznam je titul knihy, kterou Alena Laufrová a Karel Demel vydali v loňském roce ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků HOLLAR. Karel Demel do ní přispěl ilustracemi, Alena Laufrová svými verši. „Názvem Dvojí záznam vyjadřují autoři přátelství a spolupráci dvou umělců – ženy a muže. Oba se často věnují podobným tématům (hudba, poezie), i když každý svým jedinečným způsobem. Zároveň symbolizuje spojení literatury a výtvarného umění, které se ve vystavených dílech prolínají a doplňují,“ doplnila Pavla Váňová Černochová.

Vernisáž výstavy zahájila krátkou klavírní skladbou Matylda Peštová a po ní promluvila ředitelka Podbrdského muzea Hana Křepelková a výtvarnice Alena Laufrová. Ta zastoupila i Karla Demela, když návštěvníky vernisáže provedla částí výstavy a u Demelových grafik přečetla své básně. Ke slovu se dostaly i básně z jejich společné knihy Dvojí záznam.

Z dalších akcí by pracovníci muzea rádi pozvali zájemce na interaktivní výstavu pro malé i velké Expedice středověk, na které si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak se život před mnoha staletími lišil od dnešního. Zahájena bude 8. června a potrvá po celé prázdniny až do 23. září. V sobotu 16. června se uskuteční každoroční velkolepá Slavnost královny Johanky a o týden později bude pro malé návštěvníky připravena Muzejní noc. „Tu jsme letos pojali jako nocování přímo v muzeu pro přihlášené děti. Stanou se organizátory a poté i účastníky středověké hostiny,“ naznačila Pavla Váňová Černochová.