„Vypískat komunistické funkcionáře, to bylo ještě v 80. letech téměř nepředstavitelné. Přesto k tomu v jihomoravském Velehradě v roce 1985 došlo. Velehradskou poutní slavnost měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v tzv. mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv,“ vysvětlili organizátoři výstavy z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Výstava Velehrad vás volá mapuje události, které pouti předcházely, situaci církevních organizací v 80. letech, významné osobnosti skryté církve a následně samotný průběh shromáždění a jeho důsledky. Kromě Ústavu pro studium totalitních režimů se na jejím vzniku podílely Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum Aletti v Olomouci, Ústav pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolická farnost Velehrad. Putovní výstava již kromě Velehradu zavítala i do Olomouce, Blanska, Boskovic a Velkých Opatovic.

„S Ústavem pro studium totalitních režimů spolupracujeme již od roku 2015. Nejdříve jsme měli od léta 2016 do ledna 2017 zapůjčenou výstavu o kardinálovi Josefu Beranovi s názvem Milovat dobro a odporovat zlu, poté jsme ji vyměnili právě za Velehrad vás volá. Zároveň od letošní květnové Muzejní noci nabízíme výstavu Diktatura versus naděje o perzekuci katolické církve. Ta je součástí expozice našeho nového muzea a budeme ji zde mít do konce roku,“ uvedla Martina Jechortová, vedoucí prodejny a průvodcovské služby ze Svaté Hory.

Každá z těchto výstav se nějakým způsobem týká i Svaté Hory. Například Velehrad vás volá spojuje s tímto poutním místem osoba nedávno zemřelého kardinála Meisnera, který v době komunismu tajně světil české kněze v Německu a měl u toho kopii sošky P. Marie svatohorské. Tu spolu s dalšími předměty po sametové revoluci daroval Svaté Hoře na upomínku této těžké doby. „Další výstava, kterou chystáme, se bude týkat 40. výročí požáru Svaté Hory. Uskuteční se na jaře roku 2018, ale to již bude naše vlastní výstava,“ poznamenala Martina Jechortová.

Karel Souček