Hornické muzeum patří v současnosti mezi nejnavštěvovanější v ČR a v rámci Středočeského kraje dominuje spolu s muzeem v Kutné Hoře. Každoročně zavítá do jeho expozic a prohlídkových areálů více než 100 000 platících zájemců o montánní historii Příbramska spjatou s bohatou tradicí těžby stříbra, olova a dalších kovů.

„Od roku 2003, kdy se stalo příspěvkovou organizací zřizovanou Středočeským krajem a vrátilo se ke svému historickému názvu – Hornické muzeum Příbram, prošlo jeho expozicemi až do dnešních dnů úctyhodných 1 100 000 turistů. Návštěvnost ve srovnání s obdobím před vzpomínanými jedenácti lety se více než zdvojnásobila," říká Velfl a dodává, že zatímco roku 2003 si našlo do muzea cestu okolo 40 000 osob, v roce 2007 to bylo již přes 100 000. A od tohoto data se daří každoročně onu pomyslnou stotisícovou hranici vždy překonat.

Podle ředitele Josefa Velfla nejvíce návštěvníky láká tajuplné podzemí zdejších stříbrorudných dolů, jízdy důlními vláčky, důmyslné parní těžní stroje a monumentální vodní kolo z 19. století, nádherné kolekce minerálů či havířský folklor zastoupený například původní hornickou chalupou se základy ze 17. století i spousta dalších zajímavostí, doplněných o doprovodné programy určené zejména dětem.

Letos se navíc podařilo obohatit mineralogicko-geologickou expozici vzorkem příbramského stříbra, které je dle názoru odborníků největším ve sbírkách muzeí Evropy. Vzpomínaný unikát muzeum letos na jaře vykoupilo díky mimořádnému příspěvku svého zřizovatele Středočeského kraje na burze v Mnichově a tímto způsobem získalo zpět do Příbrami. „Významné postavení Hornického muzea Příbram ocenila také Vláda České republiky, která letos prohlásila soubor hornických památek v Příbrami – Březových Horách za národní kulturní památku," připomněl ředitel Josef Velfl.