Hlavní osobnost výstavy, Jan Baptista Bárta, byl příbramský rodák a vystudoval příbramskou reálku. Stal se františkánem a po únoru 1948 byl pro svou činnost kněze vězněn v komunistických žalářích. Po propuštění pracoval nějaký čas v příbramských dolech. V 60. letech se podílel na obnově řeholního života, a proto byl začátkem 80. let za svou činnost opět odsouzen.

"Z mého pohledu je nejkrásnější částí výstavy expozice výtvarných prací žáků 9. ročníku ZŠ Jiráskovy sady na téma lidské víry, odvahy, cti a svobody," řekla ředitelka příbramského okresního archivu Věra Smolová.

"Při pohledu na jejich díla člověk cítí naději, že nastupující generace není zatížena školní výchovou plnou třídní nenávisti a překrucování faktů, jejíž důsledky právě nyní zase vystupují na povrch a tváří se jako všeobecné veřejné mínění. Zdá se, že naše děti procházejí školní výchovou jinou, založenou na osvědčeném principu humanitní demokracie," dodala.

Ředitelka archivu Věra Smolová také mluvila o tom, že jsou rádi, že archiv výstavu může prezentovat právě v roce, kdy si připomínáme vydání nespravedlivých proticírkevních zákonů na podzim 1949. Jejich cílem byla likvidace autonomie církví a náboženských společností, protože věřící představovali po únorovém komunistickém puči 1948 početně nejsilnější skupinu lidí, kteří zastávali jiný životní postoj než státem prosazovaná, nesmiřitelná a nenávistná komunistická ideologie.