Nová turistická sezona bude v dobříšském zámku zahájena v pátek 29. března. Ve stejný den bude pro veřejnost otevřen také francouzský park, oranžérie s interaktivními výstavami a Galerie JCM s výstavou Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi.

V jižním křídle zámku vznikla nová multimediální expozice, která mapuje historii rodů Colloredo a Mannsfeld. Prostřednictvím muzejních historických exponátů, multimediálních tabulí i autentických fotografií či nahrávek představuje prohlídková trasa dějiny dvou starodávných rodů a historii rokokového panství s důrazem na bouřlivé dějiny 20. století.

Podle dat za rok 2023 poklesla produkce směsného komunálního odpadu o 37 tun.
Více recyklace a méně směsného odpadu. V Dobříši se to daří už pátým rokem

„Nová multimediální expozice zámku Dobříš zachycuje dějiny Colloredo-Mannsfeldů v šesti salónech, spojovací chodbě a v Zrcadlovém sále. Část expozice je řešena tradičním stylem zámeckých pokojů, další část je pojata v muzejním stylu s historickými exponáty i digitálním obsahem. Můžete se těšit na pět projekčních pláten a čtyři multimediálních velkoplošné displeje,” říká Jiří Ječmínek z firmy Galio, který se podílel na realizaci nové expozice.

Na zbrusu novou prohlídkovou trasu zve také Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš. „Máme radost, že po čtyřech letech uvítáme návštěvníky na nové prohlídkové trase. Moderním způsobem seznamuje s různými historickými obdobími a ruku v ruce s tím s historií rodu Colloredo-Mannsfeld. Na realizaci, vzniku a výsledné podobě se finančně i myšlenkově podíleli majitelé zámku Dobříš, bez nich a jejich významného přispění by nebylo možné novou prohlídkovou trasu realizovat. Těšíme se, že díky nové expozici dojde k prodloužení a obohacení turistické sezóny na zámku Dobříš," uvedl.

Dobříš chce motivovat své obyvatele, aby si ve městě přihlásili trvalý pobyt.
Deset tisíc, lékař i nižší daně. Dobříš má výsledky ankety k trvalému pobytu

Návštěvníci si prohlídkovou trasu mohou prohlédnout bez průvodců. Využují dotykové obrazovky nejen v české jazyce, ale i v anglickém a německém. „K nejzajímavějším exponátům patří kostýmy a především uniformy, jako je například autentická uniforma námořního důstojníka Hieronymuse Colloredo-Mannsfelda. Součástí nové expozice bude oblíbený reprezentativní Zrcadlový sál i často dotazovaný spisovatelský pokoj s dobovým vybavením, který upomíná na období po druhé světové válce, kdy zámek sloužil jako Domov spisovatelů,” říká Daniela Vondráčková z Návštěvního centra zámku Dobříš.

„Od 29. března bude návštěvníkům otevřen také francouzský park a přilehlá oranžérie s pěti expozicemi. V Galerii Emilie a Zdeňka Milerových se vyjímají díla obou umělců, a především unikátní hravá výstava Krteček pro nejmenší návštěvníky. Součástí je také ukázka zámeckého zahradnictví včetně tropických rostlin, ukázka kamenosochařské výzdoby a díla barokního sochaře Františka Ignáce Platzera. V druhé části Oranžérie navštívíte moderní interaktivní expozice Tajuplný les a Voda. Budova Oranžerie se také pyšní největší nástěnnou iluzivní malbou ve střední Evropě.“ říká Kateřina Doušová, vedoucí provozu zámku Dobříš.

O ZÁMKU DOBŘÍŠ

Panství se stalo rodovým majetkem roku 1630, po zakoupení nejvyšším královským lovčím Bruno Mansfeldem od císaře Ferdinanda II. Renesanční zámek byl na konci 17. stol. přebudován na barokní sídlo s rozsáhlou zahradou. V roce 1720 na dobříšském zámku vypukl požár, který ho téměř zničil. Přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld roku 1745 – 1765, kdy vznikla současná podoba zámku. Jeho dcera Isabella byla roku 1771 provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo-Mannsfeld, který zde pobýval až do roku 1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší. Roku 1945 byl konfiskován Československým státem a využíván jako Domov spisovatelů.

V roce 1998 byl zámek Dobříš navrácen zpět do vlastnictví rodiny. Od tohoto roku zámek prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, obnovou fontány Napájení Heliových koní či generální opravou barokních věžních hodin. Současným majitelem je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.