O přízeň hlasujících usilují sdružení a dobrovolníci, kteří se pustili do nevídané záležitosti pod mýtickou horou Blaník. „Možná to bude znít trochu neuvěřitelně, ale do takhle soustavné výsadby alejí kolem cest se u nás od dob Marie Terezie nikdo nepustil. Kolem hory Blaník obnovili nadšenci, dobrovolníci a obce více jako 200 kilometrů alejí.

Bylo kvůli tomu potřeba vysadit 30 tisíc stromů: 189 alejí je ovocných, dalších 124 tvoří ostatní listnaté stromy,“ uvedl Karel Kříž z pobočky Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. „A výsadba stále pokračuje. Stromy v krajině totiž slouží přírodě i lidem,“ doplnil ekolog. Projekt se dotýká regionu Podblanicko. Konkrétně se jedná o Vlašim, Benešov, Votice, část Příbrami a Sedlec – Prčice.

Ekodům pro seniory

Stejně tak originální je nápad manželů Motlových, kteří začali proměňovat lokalitu na kraji Týnce nad Labem na Kolínsku. Na začátku byla zanedbaná pláň a manželský pár s neobvyklým nápadem – investovat své prostředky a čas do areálu ubytování pro seniory, který bude vystavěn v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

Majitel firmy na stavbu dřevostaveb a zdravotní sestra specializující se na péči o staré lidi začali společně proměňovat dvacet tisíc hektarů pozemku v areálu nazvaném Podhradí. Nyní na místě stojí bytový dům pro komunitní bydlení seniorů, rozrůstá se i permakulturní zahrada se sadem ovocných stromů. Další části areálu se budou dostavovat postupně.

Netradiční péče o les

Název třetího projektu z Prahy východ zní dost odborně a ne každý mu na první dobrou porozumí. Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné. Jde v zásadě o následující záležitost. Mýtina, vedle ní hustý monokulturní porost malých stromků, pak opět monokulturní pás vzrostlých stromů a za chvíli zase mýtina. Přesně toto v takzvaně nepasečně obhospodařovaném lese nikde nenajdete. Dřevo se v této lokalitě těží výběrově, nikde nevznikají žádné holiny a paseky a lesní porost má dvě až tři etáže, neboli vertikální vrstvy. Nedochází k žádnému plošnému kácení a výsadbě monokultur, zalesňování probíhá přirozenou obnovou.

Autorem projektu je Vladislav Ferkl, zhotovitelem a investorem Lesní závod Konopiště. „400 hektarů lesa v Klokočné u Říčan u Prahy má za sebou už tři desetiletí tohoto hospodaření. A ukazuje se, že nepasečný způsob péče o les je vhodnějším řešením nejen z hlediska zdraví lesa, ale i z hlediska produkčních schopností porostů, a tak i z hlediska ekonomických ukazatelů,“ konstatoval autor projektu. Les v Klokočné také slouží studentům jako ukázka toho, co tento způsob hospodaření vyžaduje a jak takový nepasečný porost vypadá.

Hlasování do půli října

Letošní léto se nese ve znamení bouřlivého počasí – vedra, bouřky, tornádo nebo přívalové deště a záplavy. Tyto jevy jsou a podle vědců i budou stále frekventovanější a intenzivnější. „Soutěž Adapterra Awards hledá cesty, jak se na podobný charakter počasí připravit,“ komentuje Martin Ander z Nadace Partnerství.

Hlasování bylo spuštěno v prvním srpnovém týdnu a potrvá do 15. října. Podpořit až dva favority z finálové osmnáctky mohou zájemci na www.adapterraawards.cz. Vítěze veřejného hlasování vyhlásí Nadace Partnerství spolu s vítězi vybranými odbornou porotou a speciálními oceněními, jako je nejlepší projekt na území hlavního města Prahy či nejlepší projekty česko - rakouského příhraničí, na slavnostním večeru 4. listopadu v Praze.