Ze 17 projektů podpořených v rámci celé republiky, které komise vybrala ze 102 přihlášených záměrů, je ze středních Čech hned pět (a další dva v Roudnici nad Labem; prakticky za humny Mělnicka a Kladenska, kde dostaly bezmála 200tisícovou podporu dva projekty různých církví: Ekocentrum zvonice a nová Zahrada s nadhledem).

Hlavní město Praha uspělo jen jedinkrát – a to ještě s projektem, který spíš než kolemjdoucí ocení místní: jde o revitalizaci sdíleného vnitrobloku v Holešovicích. Ve středních Čechách získaly podporu spolkové projekty v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku (Trnkova zahrada), v Řitce na Praze-západ (Zelená Lada) a v Klecanech na Praze-východ (Společně pro všechny); dále pak obecní projekt v Kostelní Lhotě na Nymbursku (Společně pro všechny) a církevní v Lysé nad Labem opět na Nymbursku (Žijeme spolu: rok včely).

Další možnost získat příspěvek na místní aktivity se nabídne již na začátku března, a to v souvislosti s grantovým programem Sázíme budoucnost, připomněl ve středu ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda. Zájemce o grant odkazuje na webovou adresu www.nadacepartnerstvi.cz/Granty. „Tradičně podpoříme výsadbu a péči o stromy,“ poznamenal, že jde o program podpory, který už spousta aktivních lidí zná z minulosti.

Středočeské projekty, které získaly podporu:

* Trnkova zahrada – Spolek Mondík, Benátky nad Jizerou: 79 807 Kč
- Spolek Mondík provozuje lesní klub pro děti předškolního věku na zahradě pronajaté od římskokatolické církve.
- Postupně se tuto zahradu, která zůstávala několik let neobdělávaná, snaží přetvořit v prostor pro děti z lesního klubu, ale také pro společné pobývání rodin (pořádá různé slavnosti, brigády a podobně). Prostor také využívá ZŠ Otevřeno pro svoji výuku.
- Cílem je využít svahu na zahradě k vytvoření bylinkové skalky, zlepšení hospodaření s dešťovou vodou pomocí svejlu (rýhy ve svahu vedené po vrstevnici, která brání stékání vody); v plánu je vysázet původní a jedlé dřeviny a doplnit některé interaktivní prvky k výuce a ke hře dětí.

* Zelená Lada – SK SPB z. s., Řitka: 120 000 Kč
- Sportovní klub realizuje za pomoci sbírky občanů obce Řitka (vybráno 170 tisíc korun) na místní louce stavbu dětského fotbalového hřiště, malé atletické rovinky a dalších menších sportovních prvků s budoucím využitím hlavně pro děti.
- Aktuálně řeší osazení zeleně, aby v areálu vznikl stín, protože louka je na celodenním přímém slunci. Právě s tím pomůže grant – a podaří se tak vytvořit příjemné prostředí pro dětský sport a relax rodin.

* Žijeme spolu: rok včely – Římskokatolická farnost Lysá nad Labem: 35 114 Kč
- Staří, mladí, handicapovaní i zdraví, kozy, slepice, včely, stromy, květiny a keře – pro všechny se najde místo ve farním areálu v Lysé nad Labem.
- Jedná se o krásný historický areál, který prochází postupným vylepšováním. V rámci projektu Zelené oázy se má soustředit pozornost na včely (ale nejen na ně).
- V plánu je výsadba ovocných stromů, výsadba bylinek, nové korýtko na dešťovku spolu s pítkem pro ptáky a pro hmyz, výsadba původních keřů, drobného ovoce a výsev květinové loučky.

* Společně pro všechny – Pravý Hradec, z. s., Klecany: 45 123 Kč
- V bývalých klecanských kasárnách se chystá založení veřejné zahrady s výukovým altánem pro všechny věkové skupiny občanů.
- Zanedbaný prostor přilehlý k již existující Babiččině zahrádce u domu s pečovatelskou službou se má změnit v místo, kde se scházejí děti i dospělí, pěstují bylinky, ovocné stromy, starají se o domácí i volně žijící zvířata a hmyz. Zahrada bude sloužit také školním dětem.
- Přínosem bude i vylepšení mikroklimatu zahrady a přilehlého okolí. V plánu je i stavba raně středověkého obydlí, jež bude připomínat významné místní archeologické nálezy.

* Školní lesopark – Obec Kostelní Lhota: 81 200 Kč
- Projekt řeší založení lesoparku na místě dnešního pole. Snahou je, aby si každý žák odcházející z místní málotřídky vysadil svůj vlastní strom jako vzpomínku na místo, kde získal své první vzdělání.
- Uprostřed lesoparku navíc vznikne nová květnatá louka, která se bude postupem let rozšiřovat do všech částí lokality.
- Hlavní náves v obci dobrovolníci zatraktivní výsadnou 3500 narcisů a krokusů.

Zdroj: Nadace Partnerství