Pomoci mohou poradny, které kraj zařadil do sítě sociálních služeb. Zdarma rodinám řešícím tento problém poradí nejen se samotnou péčí – či obecně se zvládáním situace, kdy je leccos rázem jinak, než bývalo dřív – ale zprostředkují i další potřebné informace: třeba o tom, nač mají pečující lidé nárok. Cestu k tomu všemu lze najít poměrně intuitivně: stačí zadat internetovou adresu dementia.cz.

Odkazuje jak na webové stránky, tak na název organizace sídlící v Berouně (jež na sebe upozornila třeba otevřením „Alzheimer friendly“ Kaváren Včera v Hořovicích a v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi s propojením podpůrných center a kaváren; shodou okolností vzniklých na místě bývalých heren – nebo propagací Běhu proti demenci), u jejíhož týmu lze rady hledat. A to prostřednictvím poboček rozmístěných po celých středních Čechách. Její zařazení do sítě sociálních služeb Středočeského kraje reaguje na zjištění, že třeba pro rodiny seniorů s Alzheimerem je zásadní vedle dostupnosti služeb usnadňujících péči právě zajištění specializovaného odborného sociálního poradenství pro pečující osoby.

Institut Dementia také mimo jiné nabízí knížku Deník ze života s Alzheimerem. Přináší skutečný příběh dospělé dcery pečující o svou matku, doplněný radami odborníků. Četba bez příkras není veselá, nicméně umí přiblížit, jaké to je, když se blízký člověk mění před očima. A přinese i poučení: můžete před nemocí zavřít oči, ale to neznamená, že přestane existovat.

Vedle podpůrných center provázaných s kavárnami přístupnými všem návštěvníkům, o nichž ředitelka Veronika Maslíková řekla, že umožňují přirozeně šířit osvětu o životě s demencí, také Dementia organizuje svépomocné skupiny určené k setkávání pečujících ve 23 středočeských městech. Jak za přítomností lidí s podobnými starostmi, tak za přispění odborníků se tam daří třeba překonávat momenty, kdy se lidé dostanou do situace, že nevědí, jak dál. A poradny Včera fungují ve 12 středočeských městech: zpravidla v tradičních centrech okresů; v nejbližším okolí Prahy pak v Roztokách a v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. K dispozici jsou také on-line chaty s odborníky nebo jejich poradenství zprostředkované e-mailem.