VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Angličtina už v školce? Pro rodiče ze středních Čech to není žádný problém

Středočeský kraj - „Kočka se řekne anglicky cat a pejsek zase dog," zní hernou mateřské školy. Hodně školek ve Středočeském kraji nabízí rodičům, že začnou děti vyučovat cizí jazyk formou hry. Dospělí se v názoru na učení cizích jazyků rozdělují na dva tábory.

9.2.2014
SDÍLEJ:

Výuka anglického jazyka v mateřské škole.Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Zajímá nás! Měly by se děti učit světový jazyk už v mateřské škole? Dejte nám, prosím, vědět v diskuzi pod tímto článkem.

Jedni od školky požadují, aby děti hlavně naučili mateřský jazyk, jiní zase upřednostňují angličtinu.

Za chvíli pošle do mateřské školy svoji dvouletou dceru také Zuzana Dvořáková z Čelákovic. Ve školkách má jasno, chce tu s angličtinou.

„Jsem rozhodně pro to, aby moje dcera začala s angličtinou už ve školce. Jazyk si lépe osvojí a ve škole to pro ni nebude úplně nové," objasnila Zuzana Dvořáková.

Výběr školky s angličtinou může být pro ni snadné, protože bydlí poblíž Prahy. Své o tom ví vysokoškolská studentka, která během praxe střídá několik školek. „Přijde mi, že ve větších městech je angličtina samozřejmostí. Teď v pondělí jsem byla na náslechu jedné hodiny a děti opravdu válely," sdělila studentka pedagogiky Silvie Šindlerová. Ze sedmadvaceti dětí jich rodiče patnáct přihlásili na kurz angličtiny jednu hodinu týdně. Vyučuje je tam jejich paní učitelka.

Maminka Zuzana Dvořáková ale takové lektorování nezastává. Pokud se rozhodne dceři platit angličtinu, vyžadují certifikované vzdělání. „Záleží mi na tom, aby na ni nemluvily české vychovatelky, ale rodilí mluvčí, nebo alespoň lektoři z jazykové školy. Mám pocit, že malé děti vnímají český akcent, kterého se lehce chytí," vysvětlila pětatřicetiletá Zuzana Dvořáková.

Někteří rodiče jsou zastánci toho, aby se děti prvně správně naučily mateřský jazyk. Ve školičce Kočička v Mladé Boleslavi mají na starosti dvouleté děti, které učí dobře vyslovovat česky. Zájem o angličtinu rodiče neupřednostňují. I tak se tamní učitelky rozhodly, že si vyčlení jeden den, kdy pojmenovávají věci kolem sebe v angličtině. „Myslím si, že angličtina se už stala standardem výuky a školky se předhánějí, aby spíše oslnily rodiče," mínila ředitelka školičky Helena Šádková.

Děti se učí tak, že o tom neví

Výuka anglického jazyka v mateřské škole.Rodiče dnešních předškolních dětí vyžadují, aby se děti učily angličtinu. Tam, kde si nemohou dovolit rodilého mluvčího, pozvou si odborného lektora. I tak mají i jednoduché základy od „tety" smysl. Děti se učí nenásilnou formou her nebo písniček. Naučí se pár konkrétních slovíček. O detailnější gramatiku tu ani nejde.

„V předškolním vzdělávání se nejedná o výuku, ale spíše o seznamování se s jazykem. Osvojování cizího jazyka by mělo být co nejpřirozenější součástí běžného života a činností dětí," podotkla mluvčí ministerstva školství Jana Holíková.

Podle ní je při zařazení cizího jazyka do školního vzdělávacího programu nezbytné důsledné uplatňování forem a metod, které odpovídají potřebám, možnostem a celkové mentalitě předškolního dítěte a dodržovat podmínky, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Ve státní mateřské školce v Kladně má zájem o angličtinu jedna třetina rodičů. Na výuku k nim dochází učitel z jazykové školy, ale až po výchovných činnostech školky. „Nezáleží na tom, jestli jde o školku soukromou, nebo státní. Když mají někde rodilého mluvčího, je to výhoda, ale na zřízení nezáleží," sdělila ředitelka mateřské školy Pavla Uhrová.

Právě kvalita vyučujícího je pro rodiče také důležitá. V mateřské škole MiniSvět Mrač u Benešova kombinují několik metod a postupů. „Samozřejmě převažují herní aktivity, písničky a říkanky. Ale využíváme také aktivity Total physical response. Děti reagují na pokyny vyučujícího pohybem nebo jiným způsobem," popsala ředitelka Monika Kucková.

Při hodinách používají maňásky, obrázky, plyšáky nebo reálné předměty. Rodiče mohou zvolit ve školce dva typy kurzů. Skupinový před obědem nebo individuální.

Své učitele a učitelky si v Mrači proškolují. Absolvují nejrůznější specializované kurzy a školení určené přímo pro výuku angličtiny pro předškolní pedagogy, vzhledem k vývoji výuky angličtiny malých dětí se hodně zaměřují na metodiku a nové postupy.

Hlavně malé děti nepřetěžovat

Výběr kroužků a jejich četnost musí zvážit rodiče tak, aby to vyhovovalo psychickému vývoji dítěte. Pokud dítě navštěvuje více zájmových aktivit, může být v útlém věku přetěžováno. Ale je důležité si také uvědomit, že záleží na typu kroužku a na samotném dítěti. Podle ředitelky Moniky Kuckové bude určitě rozdíl mezi výukou angličtiny, která je pro děti náročnější, než třeba kroužek vaření či keramiky. Nejdůležitější je, aby dítě z činnosti prosperovalo.

Někteří rodiče se snaží využívat co nejvíce služeb, a tudíž své dítě přihlašují na více zájmových kroužků najednou. Když dítě přihlásí na kroužek, neznamená to hned, že ho kroužek bude bavit a bude jej zajímat.

Soukromá školka Malíčkov, která má také pobočku v Kladně, nabízí kroužky k tomu, aby rodiče i dítě zjistili, co ho vlastně baví. „Když se dítě přihlásí na kroužek, neznamená to hned, že ho kroužek bude bavit a bude jej zajímat. Máme děti, kterým docházku na kroužek doporučujeme. Třeba pohybový například pro zlepšení koordinace, když je dítě hudebně založené a hudba jej baví, tak nabízíme možnost tanečního kroužku či flétnu a podobně," informovala ředitelka Šárka Řezáčová.

V některých případech pak doporučí v kroužku pokračovat nebo ho o nějaký čas odložit. Každopádně přístup je velice individuální.

„Nemyslím si, že by děti byly přetěžované množstvím kroužků. Naopak. Určitě je pro dítě lepší se účastnit zájmového kroužku, kde potká nové kamarády, které mají stejné zájmy," pomyslela si Šárka Řezáčová. Dítě se zdokonaluje v nějaké oblasti, získává pocit sebeuplatnění a zdravého sebevědomí, což je lepší, než sedět zavřené doma u televize nebo DVD.

Soukromé školky nabízí výuku častěji

Seznamování s cizím jazykem v mateřské škole je jedna z činností, kterou mateřské školy nabízejí nad rámec vzdělávacího programu a záleží na ředitelkách a ředitelích školek, zda tuto činnost zorganizují. Postupně se angličtina stává hlavně standardem v soukromých školkách. Počty dětí ve třídách jsou nižší ,a umožňují tak lepší prostředí pro učení jazyka. Nevýhodou je pak vysoké školné oproti státním zařízením.

Ředitelka školky v Mrači si nemyslí, že by angličtina už byla stálým programem v mateřinkách. „Spousta školek nenabízí výuku angličtiny vůbec, některé školky se snaží v tomto ohledu vyjít rodičům vstříc, ale nejsem si jistá, zda efektivně," dodala Monika Kucková.

Česká školní inspekce navštívila v minulém školním roce 560 zařízení. Skoro v polovině z nich se angličtina nevyučuje. Sedmnáct procent jich nabízí jako součást školního vzdělávacího programu a třicet procent jako kroužky, z nichž někde je nabízí zdarma.

Odbornice na předškolní vzdělání Hana Splavcová:
Špatná výslovnost dítě poškodí

Hana Splavcová je garantkou pro předškolní vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání.Vhodný lektor angličtiny už ve školce. Takový názor zastává Hana Splavcová, která je garantkou pro předškolní vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání.

Je dobré se učit jazyk už v tak útlém věku?

V předškolním období se dítě má seznámit s existencí jiných jazyků, národů, zemí. To je také popsáno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je pro mateřské školy závazným dokumentem. Výhody aktivního učení cizímu jazyku v útlém věku nejsou prokázány. Zcela přirozené je používání více jazyků pro děti z vícejazyčných rodin.

Není toho na malé děti mnoho, když chodí ještě do kroužků?

Každé dítě je jiné a má jiné potřeby. Co jednomu dítěti vyhovuje a je pro něj prospěšné, může být pro jiné dítě zatěžující a nevhodné. Rozhodnutí, zda dítě zapsat do kroužku je plně v kompetenci rodičů. Ti nejlépe znají své dítě a vědí, co potřebuje. Mateřské školy, které kroužky nabízejí, určitě s výběrem také pomohou. Rodičům bych doporučila, aby se řídili heslem, že méně je někdy více, a aby při volbě kroužku vycházeli ze zájmu a potřeb dítěte, věřili kvalifikovaným učitelkám a podporovali takové činnosti, na kterých se podílejí samy učitelky z dané mateřské školy. Dělají to většinou v odpoledních hodinách, dobrovolně a s láskou. Navíc vědí, co děti pro správný fyzický, psychický, emocionální i sociální vývoj potřebují, dokáží tak přizpůsobit činnosti individualitě dítěte.

Jsou učitelé ve školkách dostatečně proškolováni?

Střední pedagogické školy, vyšší odborné školy a pedagogické fakulty vzdělávající učitelky mateřských škol poskytují kvalitní vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie i estetických činností. Jazykové průpravě a didaktice pro výuku cizích jazyků v mateřské škole se věnují kurzy pořádané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podle jakých osnov se cizí jazyky vyučují?

V předškolním vzdělávání nejsou používány osnovy. Ty nahradil Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, podle kterého tvoří každá mateřská škola vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z možností a podmínek dané školy. Pro výuku cizího jazyka v mateřské škole není zpracována žádná oficiální nebo doporučená metodika.

Jak dlouho by měla vyučovací hodina trvat a kolik by jich mělo být týdně?

Děti v mateřské škole nemají vyučovací hodiny. Nelze přesně určit, jak dlouho by měla lekce cizího jazyka či jiného kroužku trvat. Zpravidla se počítá s časem cca 30 minut, které ale nejsou naplněny jen výukou. Do daného času se počítá s motivačním cvičením, naladěním dětí i závěrečným uvolněním.

Jak často by se měl jazyk učit?

Pro výuku cizího jazyka v mateřské škole není rozhodující délka lekce ani jejich počet v týdnu. Základní potřebou pro dobrou výuku cizího jazyka je učitel s bezchybnou výslovností, tedy rodilý mluvčí nebo velmi vysoká úroveň znalosti jazyka. Správně vyslovovat v cizím jazyce, který chceme dětem představit, je nezbytností. Špatnou výslovností může učitel poškodit dítě na dlouhou dobu, nebo dokonce navždy.

Co by měl učitel ovládat?

Učitel nebo lektor cizího jazyka by měl znát základy vývojové psychologie a pedagogiky, aby byl schopen přizpůsobit se možnostem dětí a pracovat s jejich individualitou. Pro výuku jazyka v předškolním období je vhodnější zapojení do běžného programu než cílená lekce. Jazykově dobře vybavená učitelka se podílí na programu v mateřské škole tak, že jeden nebo dva dny v týdnu mluví na děti výhradně cizím jazykem při běžných úkonech.

Autor: Pavla Janoušková Mgr.

9.2.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Gastronomie - Gastronomie Cukrář, moučníkář 13 500 Kč

Cukráři (kromě šéfcukrářů) Cukrář/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: Cukrář/ka, , OC, Požadavky: vyučení cukrář, vhodné pouze pro uchazeče z okresu PB. Nástup: 1.5.2018. Mzda: 13 500,- kč, dle praxe a výkonu. Kontaktní os.: Kortánová Stanislava, tel.: 318 581 639 , konopaskova@pekarna-stana.cz. Pracoviště: Pecu stáňa s.r.o. provozovna malá hraštice, 262 03 Nový Knín. Informace: Stanislava Kortánová, +420 318 581 639.

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební a provozní elektrikáři 25 000 Kč

Stavební a provozní elektrikáři Elektrikáři. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: elektrikáři, Požadujeme:, zkoušky z vyhlášky 50, praxe v oboru , Pracovní náplň:, - provádí údržbářské práce elektro charakteru, včetně provedení méně náročných oprav, - provádí drobné opravy a údržbu elektro zařízení v rámci organizace Sportovní zařízení města Příbram a dbá na bezporuchový provoz veškerého zařízení tohoto typu, - pravidelně provádí odpočet spotřeby elektrické energie, plynu a vody včetně evidence, zajišťuje a plánuje čtvrtletní a roční požadavky na odběr těchto energií a zodpovídá za dodržování odběru elektrické energie a topného plynu, - zpracovává podklady pro veškeré vyúčtování odběru energií a vyúčtování topné sezony po jednotlivých nájemcích, - sleduje a dbá na pravidelné provádění revizí elektro, plynu, komínů a hasících přístrojů, kotlů, drobného elektro nářadí a vede (zakládá) veškerou evidenci o předmětných revizích, - dbá a osobně dodržuje platné předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, hygieně , práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací, - zúčastňuje se pravidelně a dle potřeby předepsaných školení a přezkoušení vztahujících se k naplňování této pracovní náplně, - dle pokynů vedoucího provozu SZM Příbram nebo ředitele organizace , vykonává i další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky , Zaměstnanecké výhody: 5 tádnů dovolené, stravenkynástup možný ihned. Mzda: 25 000,- Kč, Kontakt: Kálal Zdeněk, tel.: 604243122 v době od 7:00 do 14:00 hod , e-mail: zdkalal@pb.cz, nebo kdykoliv ve sportovním zařízení města Příbram. Pracoviště: Sportovní zařízení města příbram, Legionářů, č.p. 378, 261 01 Příbram 1. Informace: Zdeněk Kálal, +420 604 243 122.

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 23 000 Kč

Odborní pracovníci organizace a řízení Disponenti logistiky TRAINEE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: disponenti logistiky TRAINEE, Vaším úkolem bude:, - zajišťování a kontrola dodávek výrobního materiálu od dodavatelů, - aktivní spolupráce s dodavateli, urgence a eskalace v případě potřeby, - zpracování odvolávek a zakázek od zákazníků, - tvorba výrobního plánu na základě systémových požadavků, - prodej hotových výrobků a zajištění spolehlivosti dodávek zákazníkům, - úzká spolupráce s odděleními v rámci firmy a s mateřskou společností v Německu, POŽADUJEME:, - ukončené SŠ, ekonomický směr výhodou, - praxe na obdobné pozici výhodou (možno i absolvent), - aktivní komunikativní znalost NJ nebo AJ PODMÍNKOU (zejména telefonická), - znalost práce na PC (MS Office), - znalost systému SAP výhodou, - flexibilita, komunikativnost, analytické myšlení, pečlivost, spolehlivost, Zaměstnanecké výhody: jistota a zázemí prosperující a stabilní rodinné společnosti, přístup k moderním technologiím využitých leadey v automotive, atraktivní finanční ohodnocení, měsíční bonusy, roční prémie, flexibilní pracovní doba, 5 týdnů dovolené a mnoho dalších benefitů, menu za 21,- Kč, aktivní podpora work life balance, individuální rozvojová školení a jazykové programy, Nástup možný ihned. Mzda: od 23 000,- Kč, Kontakt: Baumannová Alexandra Mgr., tel.: 606 094 920 (8:00-12:00 hod., 13:00-16:00 hod.), e-mail: a.baumannova@kostal.com, Místo výkonu práce: Kostal Kontakt Systeme GmbH - organizační složka, Čenkov č.p. 8, 262 23 Jince. Pracoviště: Kostal kontakt systeme gmbh - organizační složka, 262 23 Jince. Informace: Alexandra Baumannová, +420 318 493 360.

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 12 200 Kč

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů Uklízeči výrobních prostor a skladů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: Uklízeči výrobních prostor ( kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů. , OC, Požadavky: úklid a zaučení v profesi pekař, vhodné pro bydlící v místě a blízkém okolí. Požadujeme spolehlivost. Směny Po, ST, SO, NE nebo ÚT, ČT, PÁ, SO. Nástup: 1.5.2018. Mzda: 12 200,- Kč. Kontaktní osoba: Kortánová Stanislava, tel.: 318 581 639, konopaskova@pekarna-stana.cz. Pracoviště: Pecu stáňa s.r.o. provozovna malá hraštice, 262 03 Nový Knín. Informace: Stanislava Kortánová, +420 318 581 639.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Kraj se ptá Říčan: Kam odkloníte kamiony, které nechcete?

David Rath u soudu.

Soud Rathovi nepřikývl, pár tisíc mu přiznal

Lékaři bez hranic představují prostředí svých misí

Příbram – Lékaře bez hranic asi znají téměř všichni. Tato organizace má dvě poslání. Jedním je poskytování zdravotní péče tam, kde je nedostupná a tím druhým je přinášet o tom svědectví. Názorně tím přibližují práci organizace a krizové situace či podmínky, v nichž žijí miliony lidí. Pomáhá jim v tom interaktivní výstava Lékaři bez hranic zblízka.

Za Prahou se žije o dost jinak nežli v metropoli

Střední Čechy – Stěžují si Středočeši spíš na to, že mají malý byt, nebo jsou náklady na bydlení vysoké? I odpovědi na takové otázky mohou zaznačit zjištění statistiků, kteří se loni zajímali o domácnosti a jejich vybavení v rámci šetření nazvaného Příjmy a životní podmínky domácností. Před rokem pracovníci Českého statistického úřadu zajišťující sběr dat pro výzkum navštěvovali i vybrané byty – údaje o většině zkoumaných domácností byly nicméně získány prostřednictvím elektronického dotazníku.

Festival Jakuba Jana Ryby vstoupí v pátek do svého prvního ročníku

Rožmitál pod Třemšínem /ROZHOVOR/ – Festival Jakuba Jana Ryby je název nového festivalu, jehož první ročník bude zahájen v pátek 27. dubna. V rámci Slavnostního zahajovacího koncertu vystoupí od 19 hodin v Galerii rožmitálského Podbrdského muzea Symfonický orchestr plzeňské Konzervatoře. Více již v rozhovoru se zakladateli festivalu a navíc aktivními hudebníky, ředitelem Šimonem Kaňkou a dramaturgem Zdeňkem Klaudou.

Nemaká, napadá opozice středočeskou hejtmanku

Střední Čechy – Ostře nabito před veřejným zasedáním zastupitelů, kteří budou ve čtvrtek jednat na krajském úřadě, má středočeská opozice. Na hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) se v pátek jménem zastupitelského klubu ODS osopil místopředseda strany Martin Kupka. Vytkl jí nízkou účast na zasedáních rady kraje.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT