VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Angličtina už v školce? Pro rodiče ze středních Čech to není žádný problém

Středočeský kraj - „Kočka se řekne anglicky cat a pejsek zase dog," zní hernou mateřské školy. Hodně školek ve Středočeském kraji nabízí rodičům, že začnou děti vyučovat cizí jazyk formou hry. Dospělí se v názoru na učení cizích jazyků rozdělují na dva tábory.

9.2.2014
SDÍLEJ:

Výuka anglického jazyka v mateřské škole.Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Zajímá nás! Měly by se děti učit světový jazyk už v mateřské škole? Dejte nám, prosím, vědět v diskuzi pod tímto článkem.

Jedni od školky požadují, aby děti hlavně naučili mateřský jazyk, jiní zase upřednostňují angličtinu.

Za chvíli pošle do mateřské školy svoji dvouletou dceru také Zuzana Dvořáková z Čelákovic. Ve školkách má jasno, chce tu s angličtinou.

„Jsem rozhodně pro to, aby moje dcera začala s angličtinou už ve školce. Jazyk si lépe osvojí a ve škole to pro ni nebude úplně nové," objasnila Zuzana Dvořáková.

Výběr školky s angličtinou může být pro ni snadné, protože bydlí poblíž Prahy. Své o tom ví vysokoškolská studentka, která během praxe střídá několik školek. „Přijde mi, že ve větších městech je angličtina samozřejmostí. Teď v pondělí jsem byla na náslechu jedné hodiny a děti opravdu válely," sdělila studentka pedagogiky Silvie Šindlerová. Ze sedmadvaceti dětí jich rodiče patnáct přihlásili na kurz angličtiny jednu hodinu týdně. Vyučuje je tam jejich paní učitelka.

Maminka Zuzana Dvořáková ale takové lektorování nezastává. Pokud se rozhodne dceři platit angličtinu, vyžadují certifikované vzdělání. „Záleží mi na tom, aby na ni nemluvily české vychovatelky, ale rodilí mluvčí, nebo alespoň lektoři z jazykové školy. Mám pocit, že malé děti vnímají český akcent, kterého se lehce chytí," vysvětlila pětatřicetiletá Zuzana Dvořáková.

Někteří rodiče jsou zastánci toho, aby se děti prvně správně naučily mateřský jazyk. Ve školičce Kočička v Mladé Boleslavi mají na starosti dvouleté děti, které učí dobře vyslovovat česky. Zájem o angličtinu rodiče neupřednostňují. I tak se tamní učitelky rozhodly, že si vyčlení jeden den, kdy pojmenovávají věci kolem sebe v angličtině. „Myslím si, že angličtina se už stala standardem výuky a školky se předhánějí, aby spíše oslnily rodiče," mínila ředitelka školičky Helena Šádková.

Děti se učí tak, že o tom neví

Výuka anglického jazyka v mateřské škole.Rodiče dnešních předškolních dětí vyžadují, aby se děti učily angličtinu. Tam, kde si nemohou dovolit rodilého mluvčího, pozvou si odborného lektora. I tak mají i jednoduché základy od „tety" smysl. Děti se učí nenásilnou formou her nebo písniček. Naučí se pár konkrétních slovíček. O detailnější gramatiku tu ani nejde.

„V předškolním vzdělávání se nejedná o výuku, ale spíše o seznamování se s jazykem. Osvojování cizího jazyka by mělo být co nejpřirozenější součástí běžného života a činností dětí," podotkla mluvčí ministerstva školství Jana Holíková.

Podle ní je při zařazení cizího jazyka do školního vzdělávacího programu nezbytné důsledné uplatňování forem a metod, které odpovídají potřebám, možnostem a celkové mentalitě předškolního dítěte a dodržovat podmínky, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Ve státní mateřské školce v Kladně má zájem o angličtinu jedna třetina rodičů. Na výuku k nim dochází učitel z jazykové školy, ale až po výchovných činnostech školky. „Nezáleží na tom, jestli jde o školku soukromou, nebo státní. Když mají někde rodilého mluvčího, je to výhoda, ale na zřízení nezáleží," sdělila ředitelka mateřské školy Pavla Uhrová.

Právě kvalita vyučujícího je pro rodiče také důležitá. V mateřské škole MiniSvět Mrač u Benešova kombinují několik metod a postupů. „Samozřejmě převažují herní aktivity, písničky a říkanky. Ale využíváme také aktivity Total physical response. Děti reagují na pokyny vyučujícího pohybem nebo jiným způsobem," popsala ředitelka Monika Kucková.

Při hodinách používají maňásky, obrázky, plyšáky nebo reálné předměty. Rodiče mohou zvolit ve školce dva typy kurzů. Skupinový před obědem nebo individuální.

Své učitele a učitelky si v Mrači proškolují. Absolvují nejrůznější specializované kurzy a školení určené přímo pro výuku angličtiny pro předškolní pedagogy, vzhledem k vývoji výuky angličtiny malých dětí se hodně zaměřují na metodiku a nové postupy.

Hlavně malé děti nepřetěžovat

Výběr kroužků a jejich četnost musí zvážit rodiče tak, aby to vyhovovalo psychickému vývoji dítěte. Pokud dítě navštěvuje více zájmových aktivit, může být v útlém věku přetěžováno. Ale je důležité si také uvědomit, že záleží na typu kroužku a na samotném dítěti. Podle ředitelky Moniky Kuckové bude určitě rozdíl mezi výukou angličtiny, která je pro děti náročnější, než třeba kroužek vaření či keramiky. Nejdůležitější je, aby dítě z činnosti prosperovalo.

Někteří rodiče se snaží využívat co nejvíce služeb, a tudíž své dítě přihlašují na více zájmových kroužků najednou. Když dítě přihlásí na kroužek, neznamená to hned, že ho kroužek bude bavit a bude jej zajímat.

Soukromá školka Malíčkov, která má také pobočku v Kladně, nabízí kroužky k tomu, aby rodiče i dítě zjistili, co ho vlastně baví. „Když se dítě přihlásí na kroužek, neznamená to hned, že ho kroužek bude bavit a bude jej zajímat. Máme děti, kterým docházku na kroužek doporučujeme. Třeba pohybový například pro zlepšení koordinace, když je dítě hudebně založené a hudba jej baví, tak nabízíme možnost tanečního kroužku či flétnu a podobně," informovala ředitelka Šárka Řezáčová.

V některých případech pak doporučí v kroužku pokračovat nebo ho o nějaký čas odložit. Každopádně přístup je velice individuální.

„Nemyslím si, že by děti byly přetěžované množstvím kroužků. Naopak. Určitě je pro dítě lepší se účastnit zájmového kroužku, kde potká nové kamarády, které mají stejné zájmy," pomyslela si Šárka Řezáčová. Dítě se zdokonaluje v nějaké oblasti, získává pocit sebeuplatnění a zdravého sebevědomí, což je lepší, než sedět zavřené doma u televize nebo DVD.

Soukromé školky nabízí výuku častěji

Seznamování s cizím jazykem v mateřské škole je jedna z činností, kterou mateřské školy nabízejí nad rámec vzdělávacího programu a záleží na ředitelkách a ředitelích školek, zda tuto činnost zorganizují. Postupně se angličtina stává hlavně standardem v soukromých školkách. Počty dětí ve třídách jsou nižší ,a umožňují tak lepší prostředí pro učení jazyka. Nevýhodou je pak vysoké školné oproti státním zařízením.

Ředitelka školky v Mrači si nemyslí, že by angličtina už byla stálým programem v mateřinkách. „Spousta školek nenabízí výuku angličtiny vůbec, některé školky se snaží v tomto ohledu vyjít rodičům vstříc, ale nejsem si jistá, zda efektivně," dodala Monika Kucková.

Česká školní inspekce navštívila v minulém školním roce 560 zařízení. Skoro v polovině z nich se angličtina nevyučuje. Sedmnáct procent jich nabízí jako součást školního vzdělávacího programu a třicet procent jako kroužky, z nichž někde je nabízí zdarma.

Odbornice na předškolní vzdělání Hana Splavcová:
Špatná výslovnost dítě poškodí

Hana Splavcová je garantkou pro předškolní vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání.Vhodný lektor angličtiny už ve školce. Takový názor zastává Hana Splavcová, která je garantkou pro předškolní vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání.

Je dobré se učit jazyk už v tak útlém věku?

V předškolním období se dítě má seznámit s existencí jiných jazyků, národů, zemí. To je také popsáno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je pro mateřské školy závazným dokumentem. Výhody aktivního učení cizímu jazyku v útlém věku nejsou prokázány. Zcela přirozené je používání více jazyků pro děti z vícejazyčných rodin.

Není toho na malé děti mnoho, když chodí ještě do kroužků?

Každé dítě je jiné a má jiné potřeby. Co jednomu dítěti vyhovuje a je pro něj prospěšné, může být pro jiné dítě zatěžující a nevhodné. Rozhodnutí, zda dítě zapsat do kroužku je plně v kompetenci rodičů. Ti nejlépe znají své dítě a vědí, co potřebuje. Mateřské školy, které kroužky nabízejí, určitě s výběrem také pomohou. Rodičům bych doporučila, aby se řídili heslem, že méně je někdy více, a aby při volbě kroužku vycházeli ze zájmu a potřeb dítěte, věřili kvalifikovaným učitelkám a podporovali takové činnosti, na kterých se podílejí samy učitelky z dané mateřské školy. Dělají to většinou v odpoledních hodinách, dobrovolně a s láskou. Navíc vědí, co děti pro správný fyzický, psychický, emocionální i sociální vývoj potřebují, dokáží tak přizpůsobit činnosti individualitě dítěte.

Jsou učitelé ve školkách dostatečně proškolováni?

Střední pedagogické školy, vyšší odborné školy a pedagogické fakulty vzdělávající učitelky mateřských škol poskytují kvalitní vzdělání v oblasti pedagogiky, psychologie i estetických činností. Jazykové průpravě a didaktice pro výuku cizích jazyků v mateřské škole se věnují kurzy pořádané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podle jakých osnov se cizí jazyky vyučují?

V předškolním vzdělávání nejsou používány osnovy. Ty nahradil Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, podle kterého tvoří každá mateřská škola vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z možností a podmínek dané školy. Pro výuku cizího jazyka v mateřské škole není zpracována žádná oficiální nebo doporučená metodika.

Jak dlouho by měla vyučovací hodina trvat a kolik by jich mělo být týdně?

Děti v mateřské škole nemají vyučovací hodiny. Nelze přesně určit, jak dlouho by měla lekce cizího jazyka či jiného kroužku trvat. Zpravidla se počítá s časem cca 30 minut, které ale nejsou naplněny jen výukou. Do daného času se počítá s motivačním cvičením, naladěním dětí i závěrečným uvolněním.

Jak často by se měl jazyk učit?

Pro výuku cizího jazyka v mateřské škole není rozhodující délka lekce ani jejich počet v týdnu. Základní potřebou pro dobrou výuku cizího jazyka je učitel s bezchybnou výslovností, tedy rodilý mluvčí nebo velmi vysoká úroveň znalosti jazyka. Správně vyslovovat v cizím jazyce, který chceme dětem představit, je nezbytností. Špatnou výslovností může učitel poškodit dítě na dlouhou dobu, nebo dokonce navždy.

Co by měl učitel ovládat?

Učitel nebo lektor cizího jazyka by měl znát základy vývojové psychologie a pedagogiky, aby byl schopen přizpůsobit se možnostem dětí a pracovat s jejich individualitou. Pro výuku jazyka v předškolním období je vhodnější zapojení do běžného programu než cílená lekce. Jazykově dobře vybavená učitelka se podílí na programu v mateřské škole tak, že jeden nebo dva dny v týdnu mluví na děti výhradně cizím jazykem při běžných úkonech.

Autor: Pavla Janoušková Mgr.

9.2.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 21 000 Kč

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) Specialisté oprav a seřizování elektronických přístrojů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: specialisté oprav a seřizování elektronických přístrojů, Vaším úkolem bude:, - opravy a elektro údržba výrobních technologií, navrhování úprav ve spolupráci s odbornými útvary, - řešení technických a technologických problémů spojených s výrobními technologiemi , - uvádění nových zařízení do provozu , - zajišťování náhradních dílů, komunikace s externími dodavateli, - tvorba elektro schémat, - programování robotů, POŽADUJEME:, - vzdělání stupeň / obor: SOU/SŠ elektro , - praxe obor / počet let: vhodné i pro absolventy, - jazyky / stupeň znalosti: AJ/NJ základní znalost, - IT - uživatelská znalost , - osobnostní charakteristiky: samostatnost, technické myšlení, ochota učit se novým věcem , Nabízíme: jistotu a zázemí prosperující a stabilní rodinné společnosti, přístup k moderním technologiím využitých leadey v automotive, atraktivní finanční ohodnocení, měsíční bonusy, roční prémie, 5 týdnů dovolené a mnoho dalších benefitů, menu za 21,-- Kč, aktivní podporu work life balance, individuální rozvojová školení a jazykové programy, Nástup: od 1.8.2018 na dobu neurčitou. Mzda: 21 000,- až 27 000,- Kč, Kontakt: Voříšková Martina, tel.: 702 018 025, 318 493 363 - 8:00 - 12:00 hod., 13:00 - 16:00 hod., e-mail: m.voriskova@kostal.com, Místo výkonu práce: Kostal Kontakt Systeme GmbH - organizační složka, Čenkov č.p. 8, 262 23 Jince. Pracoviště: Kostal kontakt systeme gmbh - organizační složka, 262 23 Jince. Informace: Martina Voříšková, +420 702 018 025,318 493 363.

Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 13 500 Kč

Pomocní dělníci ve výrobě Pomocná síla na pekárně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: pomocná síla na pekárně, OC, Jedná se o krátkodobé zaměstnání., Nástup: od 1.9.2018 do 30.11.2018. Mzda: 13 500,- Kč, Kontakt: Kortánová Stanislava, Konopásková Lenka, e-mail: konopaskova@pekarna-stana.cz, Místo výkonu práce: PECU Stáňa s.r.o. provozovna Malá Hraštice, Malá Hraštice č.p. 122, 262 03 Nový Knín. Pracoviště: Pecu stáňa s.r.o. provozovna malá hraštice, 262 03 Nový Knín. Informace: Stanislava Kortánová, +420 318 581 639.

Obchod - Obchod Nákupčí 28 000 Kč

Nákupčí Techničtí nákupčí. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozice: techničtí nákupčí, Vaší náplní práce bude:, - Technický nákup strojních součástí a kooperací, - Vytváření a realizace objednávek v interním systému, - Nákup materiálu, zboží a zařízení u klíčových dodavatelů, - Jednání s tuzemskými i zahraničními dodavateli, - Dohled nad svěřeným úsekem nakupovaných komodit, Požadujeme od Vás:, - SŠ, SPŠ technického směru, - Praxi v oblasti nákupu/nakupování, - Zkušenosti ve výrobní strojírenské společnosti výhodou, - Znalost AJ na středně pokročilé úrovni, - Znalost práce s PC (MS Office), - Orientace ve výkresové dokumentaci, komunikativnost, - Vyjednávací schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, Co Vám naše společnost nabízí?, - Komunikativní a přátelský kolektiv, - Pružnou pracovní dobu, - Týden dovolené navíc, - Věrnostní finanční odměny a zajímavé mzdové ohodnocení, - Dostupnost MHD, hlídané parkoviště v areálu společnosti, - Výhodný mobilní tarif nejen pro Vás, ale také pro vaše rodinné příslušníky, - Finanční příspěvky na penzijní/životní připojištění, sportovní či kulturní aktivity, firemní akce, večírky a další zajímavé benefity, V případě zájmu o volnou pracovní pozici nám zašlete Váš strukturovaný životopis. Pečlivě čteme každý zaslaný životopis a všem odpovídáme. , Zasláním životopisu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účel výběrového řízení na pracovní pozici, o kterou se ucházíte a pouze po dobu trvání výběrového řízení., Zaměstnanecké výhody: týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, sportovní či kulturní aktivity a další benefity, Nástup možný ihned. Mzda: od 28 000,- Kč, Kontakt: Michaela Karlová Bc., tel.: 318 479 212 (9:00 - 15:00 hod.), e-mail: prace@wheelabratorgroup.com, Místo výkonu práce: Wheelabrator Czech s.r.o., Za Balonkou č.p. 269, Příbram I, 261 01 Příbram 1. Pracoviště: Wheelabrator czech s.r.o., Za Balonkou, č.p. 269, 261 01 Příbram 1. Informace: Karlová Michaela, +420 318 479 212.

Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 12 500 Kč

Pomocní dělníci ve výrobě Pomocní dělníci ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Pozice: pomocní dělníci ve výrobě, OC, Jedná se o krátkodobé zaměstnání., Nástup: od 30.9.2018 do 28.12.2018. Mzda: 12 500,- Kč, Kontakt: Koval Oleksij, tel.: 776 383 333 - po - čt 9:00 - 11:00 hod., Místo výkonu práce: TORINA CZ, s.r.o.pracoviště Zalánská, KovoSýkora s.r.o., Zalánská č.p. 95, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem. Pracoviště: Torina cz, s.r.o.pracoviště zalánská, Zalánská, č.p. 95, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem. Informace: Oleksij Koval, +420 776 383 333.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Opilý řidič srazil cyklistu, za volantem ho vystřídala manželka. Také pila

Celníci a inspektoři odhalili nelegální obchod s tygry
14

Šílené podmínky. Berousek prodával tygry Vietnamcům kvůli čínské medicíně

Policisté řešili rozdělávání ohně a stanování v CHKO

CHKO Brdy - Přes suché a horké počasí letošního roku někteří nezodpovědní lidé hazardují a rozdělávají oheň v lese. Rozdělání ohně je porušením zákona o lesích a za daný přestupek je stanovena pokuta do výše patnácti tisíc korun.

Větší hrozba, než nehody: to, co nosí lidé v hlavě

Střední Čechy – Očkování proti pneumokoku. Jedna z prvních otázek, s níž se setkává každý, kdo řeší přijetí někoho ze svých blízkých do domova seniorů či obdobného zařízení. Pro leckoho je to překvapení. O invazivním pneumokoku se moc neví.

Tygři na porážku: Padla tři obvinění

Člen slavného cirkusového rodu Ludvík Berousek čelí podezření, že prodával tygry do vietnamských restaurací. Policisté a celníci v pondělí provedli razii v Berouskově zooparku v Bášti u Prahy a také v tržnici SAPA v Praze-Libuši.

Dům psího utrpení a dvoujazyčná likvidace gigantického burgeru: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 17. července 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT