Co by si měl čtenář pod pojmem SIC představit?
SIC je struktura, kterou kraj zřídil na to, aby byl schopný pomáhat obcím a podnikům na svém území, dlouhodobě rozvíjet aktivity, ke kterým potřebují nějakou podporu týkající se vědy, výzkumu a technologií. Někdy to jsou blízké věci, takže je jen spojí s nějakým pracovištěm, získají dotaci a dokončí nějakou relativně jednoduchou věc, kterou už mají připravenou.

Jaká je další funkce centra?
Druhá strana mince se zaměřuje na dlouhodobější věci. Kraj si prostřednictví téhle struktury zřizuje přístup k poznání, které se generuje ve výzkumných pracovištích za státní peníze. Jedná se o oblasti, za které kraj přímo zodpovídá, jako je třeba bezpečnost nebo problematika sucha. To by mělo kraji pomoci zvládat věci, k jejichž zvládání kraj nemá kapacity.

Jak jste se stal spolupracovníkem centra?
Byl jsem osloven kolegy ze SIC, když centrum paní hejtmanka konsolidovala. Čtyři roky jsem pracoval jako místopředseda rady vlády, přičemž měl na starosti právě rozpočet vědy a výzkumu nebo vztahy k rozvoji technologického podnikání. Mou klíčovou kompetencí jsou mezinárodní vztahy v oblasti V a V (pozn. red. – výzkum a vývoj) a s tím související záležitosti. Jsem aktivní při přípravě misí do zahraničí, kontaktech s jednotlivými pracovišti nebo akademií věd.

Jednalo se tedy o vámi známé prostředí?
Předpokládám, že právě proto jsem byl osloven. Znám totiž návaznost na detaily ve veřejném sektoru v mezinárodním kontextu. V tomhle prostředí se pohybuji téměř celý život. Patnáct let jsem strávil ve státní správě, chvíli jsem pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj. Mezinárodní spolupráce je má hlavní činnost. Zkrátka celý život se pohybuji kolem managementu vědy a výzkumu.

Často se v souvislosti se SIC hovoří o pomoci obcím v rozvoji.
SIC má jednu sekci, která pomáhá starostům dostávat se primárně ke krajským, státním nebo evropským dotačním titulům. To je klíčová podpora. Nejedná se o velký tok peněz z kraje přes SIC, ale SIC je podporovaný v tom, aby vybudoval kompetenci pro velmi roztříštěnou scénu veřejného sektoru na úrovni Středočeského kraje. Vím, že se kolegové soustředí například na věci týkající se energetiky, osvětlení, problematiky nedostatku vody a podobně. Peníze na to totiž existují, jen kolikrát jednotliví hráči nevědí, že se mohou spojit. A když se spojí, tak na tom budou líp, než když se tak nestane. To je v České republice jedna z nemocí tohohle sektoru.

Jaký má Středočeský kraj potenciál?
Výhodou středních Čech je fakt, že má ve svém středu Prahu. Myslím si, že i při ekonomickém propadu, který by mohl nastat, má tahle aglomerace největší potenciál dlouhodobého kvalitního ekonomického růstů. Z tohohle hlediska vidím zřízení SIC jako velmi příhodný nápad. V Brně tohle udělali už před dvaceti lety a podařilo se jim dostat do situace, že mají třicet nebo čtyřicet procent výdajů na V a V. Po těch dvaceti lety se i z evropského hlediska stali při pohledu na ČR druhou aglomerací, kterou někdo při makropohledu někdo zmiňuje.