Upozorňuje na to centrála Pražské integrované dopravy (PID) s tím, že se to vztahuje i na jízdenky, které byly zakoupeny v mobilní aplikaci PID Lítačka – a od 1. dubna pozbudou platnosti. Důvodem, proč nebude umožněn zpětný odkup nevyužitých jízdenek, je nemožnost jejich kompenzace ze strany státu.

Právě rolí státu vysvětluje zvýšení cen zlevněného jízdného krajská organizace IDSK; Integrovaná doprava Středočeského kraje: středočeské ceny odrážejí úpravu výše celostátních slev. Místo čtvrtiny běžného jízdného, jak jsou zvyklí dosud, budou cestující s nárokem na slevu platit jízdné poloviční. Poskytovaná sleva se totiž sníží ze 75 procent na 50 procent. Projeví se to jak na ceně za jednotlivé jízdy, tak v cenách předplatních kuponů.

Změny cen zlevněného jízdného ve středních Čechách jsou od počátku dubna rozsáhlejší. Upraveny budou třeba platby držitelů průkazů ZTP a ZTP/P: na ty se nově bude vztahovat sjednocená sleva ve výši 75 procent z plné ceny jízdného, jež bude platit jak v autobusech (kde dosud tito lidé v rámci PID jezdí zdarma), tak na železnici. Ceny se nicméně zvýší pouze pro cestování v rámci tarifních systémů PID a SID po Středočeském kraji; v městské hromadné dopravě v Praze, z níž PID vlastně vzešla, zůstává vše beze změn.

Prozatím se nic nezmění také na tom, že v příměstských autobusech PID jezdí zdarma senioři ve věku od 70 let. IDSK nicméně s odkazem na rozhodnutí krajských radních ohlašuje další úpravy tarifu, jež by měly platit od 12. června – a počítá se s tím, že lidé nad 70 let o svezení zdarma přijdou: i oni by měli platit poloviční jízdné. Také v tomto případě se jedná o rozsáhlejší změnu, zahrnující i speciální tarify pro jízdní kola a pro válečné veterány.